Cyberbepieczeńśtwo dużych miast ma praktyczne przełożenie na mieszkańców, z uwagi na charakter i zakres usług realizowanych przez miasta oraz jednostki organizacyjne miast. Miasta, w szczególności miasta duże to skomplikowany ekosystem infrastruktury teleinformatycznej, który wymaga szczególnej ochrony. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa ww. zakresie nie może być fragmentaryczne i obejmować tylko jej części infrastruktury. Z tego względu skala podejmowanych działań, zakres niezbędnych inwestycji oraz odpowiednia organizacja mają duże znaczenie. W trakcie prezentacji zostanie przedstawione podejście i strategie miast członkowskich Unii Metropolii Polskich we wdrożeniu cyberbezpieczeństwa. W prezentacji zostaną także wskazane wyzwania i obszary koniecznej współpracy pomiędzy miastami a organami i podmiotami administracji rządowej.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.