Prezentacja poświęcona będzie omówieniu projektu “Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w samorządach terytorialnych. Prelekcja rozpocznie się od wprowadzenia do problematyki kompetencji cyfrowych w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem cyberzagrożeń, przed którymi stoją te instytucje, oraz konsekwencji niewystarczających działań w tym obszarze. Zaprezentowane zostaną także dotychczasowe inicjatywy CPPC wspierające samorządy w ramach Funduszy Europejskich, takie jak “Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła Plus” czy “Cyfrowa Gmina”. Główny nacisk położony będzie na cele, założenia oraz działania projektowe “Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego przez CPPC i NASK-PIB, wskazując na proces wyboru i płynące z projektu korzyści dla samorządów. Zakończenie skupi się na podsumowaniu i efektach projektu dla samorządów. Prezentacja będzie interaktywna, ułatwiając zrozumienie korzyści z projektu i wykorzystania Funduszy Europejskich dla rozwoju kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.