Dyrektywa NIS2 nakłada na przedsiębiorców wiele wymagań w zakresie wdrożenia środków zarządzania ryzykiem i zgłaszania incydentów. Wiąże się to z koniecznością ustanowienia odpowiednich procedur i przydzielenia ról w pełnieniu obowiązków związanych z różnymi rodzajami incydentów, jak również określenia sposobu ich wykrywania, klasyfikacji, zgłaszania oraz reagowania na takie incydenty.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.