Echa wydarzeń na Wschodzie

W ostatnim czasie byliśmy świadkami bezprecedensowych wydarzeń, także w świecie cyberbezpieczeństwa i przestrzeni informacyjnej. Agresja Rosji na Ukrainie miała i ma swój cyfrowy aspekt.

Ukraina stała się przedmiotem cyberataków, poprzedzających inwazję wojsk konwencjonalnych, z drugiej strony w działania i pomoc wolnego świata zaangażowali się także sieciowi haktywiści, w tym w szczególności grupa Anonymous, która chwali się osiągnieciem różnorodnych owoców swoich działań. Wśród ekspertów brakuje jednak pewności, co jest tutaj faktycznym zdarzeniem, a co tylko tzw. faktem medialnym. Wiele rzeczy jest też tutaj objętych klauzulą tajności.

Możemy jednak spojrzeć na to, co widać z naszej polskiej perspektywy i naszej cyberprzestrzeni oraz sfery informacyjnej. Chcielibyśmy podczas spotkania zrobić przegląd tego, co się niedawno zdarzyło i poddać refleksji – co z tego wynika dla nas. Jakie działania powinniśmy podjąć, jak zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, co poprawić i co zmienić - wobec zmieniających się kształtów współczesnych zagrożeń.

Spotkanie poprzedza konferencję o cyberbezpieczeństwie sektora publicznego – CyberGOV w maju 2022 r.
Jest organizowane przy wsparciu społeczności CSO Council.

Agenda

14.00 - 14.05

Powitanie uczestników

Przemysław Gamdzyk, Prezes Zarządu, Evention / CSO Council

14.05 - 14.30

Incydenty i obserwacja cyberprzestrzeni – co widzieliśmy w ostatnim czasie

Sebastian Kondraszuk, Kierownik CERT Polska

14.30 - 14.50

Zniekształcanie przestrzeni informacyjnej w obecnym czasie – nowe i stare zjawiska

Mateusz Mrozek, Kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji,
Centrum Nowych Technologii dla Polityk Publicznych, NASK PIB

14.50 - 15.05

Z technicznego punktu widzenia
Wydarzenia na wschodzie – analiza incydentów na bazie raportów IOC Resource. Skuteczność Threat Intelligence a kwestia właściwego doboru i selekcji źródeł informacji. Wnioski na przyszłość – chmura i jeszcze raz chmura, musimy zmienić nasze podejście.

Joanna Dąbrowska, Inżynier, Trend Micro

15.05 - 15.30 

Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów. Wspólne wypracowanie wniosków.

Zapraszamy do aktywności wszystkich uczestników spotkania!

15.30

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Rejestracja

Warunki udziału

Udział w spotkaniu online jest bezpłatny*.

Spotkanie ma charakter zamknięty i jest dostępne wyłącznie dla zaproszonych uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy potwierdzenia udziału w przypadku niespełnienia warunków kwalifikacji.

*Skorzystanie z udziału bezpłatnego wymaga potwierdzenia zgód marketingowych Organizatorom Spotkania online. Brak udzielenia tych zgód uniemożliwia skorzystanie ze specjalnego rabatu Organizatora – wtedy koszt udziału wynosi 99 pln netto (+ 23% VAT).


Osoba kontaktowa:

Weronika Warpas
weronika.warpas@evention.pl
tel. kom. +48 570 611 811

ORGANIZATORZY SPOTKANIA

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl