Damiko

Misją GRUPY DAMIKO jest uporządkowanie i utrzymanie bezpieczeństwa oraz ułatwianie zarządzaniem infrastrukturą w obszarze IT tak, aby przedsiębiorstwa mogły efektywnie funkcjonować. Odpowiedzialnie przygotowujemy oraz realizujemy wdrożenia najlepszych rozwiązań, które zabezpieczą przed potencjalną stratą lub zniszczeniem danych, mienia oraz zasobów finansowych. Za cel stawiamy sobie również uświadomienie, jak ważna jest wcześniejsza reakcja i zbudowanie właściwej sieci zabezpieczeń. Dostarczamy niezawodne rozwiązania oraz pomagamy w krytycznych sytuacjach, chroniąc przed wykorzystaniem niebezpiecznych luk znajdujących się w systemach. Zaangażowanie nasze obejmuje następujące obszary: • Bezpieczeństwo • Zarządzanie • Audyt • SOC Od ponad 15 lat prowadzimy projekty, konsultacje i wdrożenia w wielu dziedzinach gospodarki w zakresie IT SECURITY. Zespół Grupy Damiko dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, mamy precyzyjnie określone cele, a najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl