Galach Consulting

Firma Galach Consulting powstała w 2004 r., a od 2015 r. świadczymy usługi jako spółka prawa handlowego. Od początku naszej działalności specjalizujemy się w projektach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji, obejmujących między innymi audyty, doradztwo, testy bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury informatycznej, a także optymalizację procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem danych. Zajmujemy się zagadnieniami realizacji wymagań w zakresie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz modelowaniem, implementacją i doskonaleniem procesów związanych z realizacją obowiązków wynikających z RODO. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, świadczymy także usługi stałego wsparcia dla naszych Klientów. Firma zatrudnia zespół doświadczonych ekspertów posiadających uznane certyfikaty branżowe, w tym upoważniające do przeprowadzania audytów zgodnie z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl