Gigamon

Gigamon to amerykański producent oferujący narzędzia pozwalające na wykorzystanie informacji pochodzących z sieci, w celu zwiększenia możliwości narzędzi analitycznych. Połączenie to umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, przyspieszenie analizy przyczyny spadku wydajności oraz obniżenie kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem hybrydową i wielochmurową infrastrukturą IT.

Gigamon wykracza poza obecne podejście do bezpieczeństwa i obserwowalności, które opiera się wyłącznie na danych metrycznych, zdarzeniach, logach i śladach (MELT). Zwiększa możliwości narzędzi chmurowych, bezpieczeństwa i obserwowalności o inteligencję sieciową w czasie rzeczywistym, aby zapewnić dogłębną ochronę i pełne zarządzanie wydajnością w infrastrukturze hybrydowej i wielochmurowej. Umożliwia to przejście na proaktywną postawę bezpieczeństwa poprzez wskazywanie zagrożeń i anomalii w celu minimalizacji ryzyka i przyspieszenia rozwiązywania problemów.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl