Minister Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki kieruje działami administracji rządowej: oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka. Podstawowe zadania Ministra Edukacji i Nauki są związane z działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także szkół wyższych oraz z prowadzeniem działalności naukowej. Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, które powstało 1 stycznia 2021 r. z połączenia resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Patronat honorowy oraz udział Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z oświatą i wychowaniem, polityką naukową państwa oraz istotnego dla działań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Minister wspiera swoim autorytetem wydarzenia, które cechują się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.