ORGANIZATOR

Evention
Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

Partnerzy i Patroni

PATRONAT HONOROWY

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego internetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii.

Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystają .

Eksperci CPPC obecnie są odpowiedzialni za wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014 – 2020 w trzech obszarach:

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Finansujemy budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na terenach słabo zaludnionych, z dala od dużych aglomeracji – w miejscach mało atrakcyjnych dla prywatnych firm telekomunikacyjnych

E-administracja i otwarty rząd

Finansujemy projekty, które zapewniają Polakom dostęp do przyjaznych i zrozumiałych e-usług w administracji i ograniczają do minimum konieczność odwiedzania urzędów. Dbamy również o polską kulturę i wspieramy digitalizację książek, filmów i muzyki – dzięki temu każdy z nas, w każdej chwili, bez wychodzenia z domu, będzie mógł przeczytać lub obejrzeć najlepsze polskie dzieła.

Kompetencje cyfrowe społeczeństwa

Finansujemy projekty, które edukują Polaków w zakresie nowoczesnych technologii. Rozwijamy umiejętności, m.in. dzieci, nauczycieli, seniorów, ale także profesjonalnych programistów. Chcemy, żeby każdy z nas czuł się bardzo dobrze w Polsce ery cyfrowej.

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Do zadań samorządu województwa o charakterze wojewódzkim określonych ustawami, należą w szczególności: edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe, promocja i ochrona zdrowia, kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, modernizacja terenów wiejskich, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, transport zbiorowy i dróg publicznych, kultura fizyczna i turystyka, ochrona praw konsumentów, obronność, bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Minister Cyfryzacji
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza to organizacja zrzeszająca dwanaście największych miast w Polsce, m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę i Wrocław. Razem dążymy do rozwoju społeczno-gospodarczego i wzmacniania samorządności terytorialnej, promując innowacyjne praktyki zarządzania, poprawiając infrastrukturę miejską oraz wspierając przedsiębiorczość. Współpraca z organami państwa i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi umożliwia nam istotny udział w kształtowaniu polityki miejskiej i integracji miast w kontekście europejskim. Jako silna organizacja samorządowa, integrująca miasta wokół wspólnych celów, Unia Metropolii Polskich staje się głosem metropolii, promując ich zrównoważony i dynamiczny rozwój oraz tworząc warunki sprzyjające najwyższej jakości świadczenia usług publicznych.

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki jest terenowym organem administracji rządowej w województwie mazowieckim i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na jego terenie. Pozycję organizacyjno-prawną wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Wojewoda podlega premierowi oraz ministrowi do spraw administracji publicznej. Najważniejsze obszary działania wojewody to współpraca z samorządami, zapewnienie bezpieczeństwa, sprawne realizowanie inwestycji na terenie województwa mazowieckiego, nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, polityka społeczna. Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajdują się w Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ostrołęce i Ciechanowie.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich walczy o sprawy polskich miast. Obecnie reprezentuje interesy ponad 355 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi lobbing legislacyjny. Jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją, integrującą miasta członkowskie wokół wspólnych celów. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast.
Działalność ZMP na rzecz obrony wspólnych interesów miast odbywa się poprzez opiniowanie i inspirowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw ważnych dla funkcjonowania samorządów miejskich. Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych Związek stara się być aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast. ZMP zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast.
Związek reprezentuje również interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich zrzeszających samorządy - w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE).

PARTNER GENERALNY

Yubico

Firma Yubico została założona w 2007 roku z misją "uczynienia internetu bezpieczniejszym dla wszystkich użytkowników" i jest wynalazcą i producentem klucza YubiKey, który stworzył nowe standardy bezpiecznego logowania w internecie. Klucze sprzętowe YubiKey umożliwiają bezpieczne i łatwe uwierzytelnianie za pomocą różnych protokołów uwierzytelniania (w tym tych odpornych na phishing, takich jak FIDO2 czy SmartCard) bez potrzeby instalowania sterowników lub oprogramowania klienckiego. YubiKey został z powodzeniem wdrożony w wielu firmach (20 z 20 największych spółek technologicznych używa kluczy YubiKey) w ponad 150 krajach.

PARTNERZY STRATEGICZNI

DAGMA Bezpieczeństwo IT

Działamy na rynku od 1987 roku i do tematu cyberbezpieczeństwa podchodzimy w sposób kompleksowy. Wszystko to od światowych liderów bezpieczeństwa IT. Wiemy, że sam produkt to nie wszystko - potrzebna jest jeszcze wiedza jak go skutecznie wykorzystać. Z tego powodu oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, usługi wdrożenia i audytów bezpieczeństwa, a także możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji w ramach szkoleń IT. Dbamy o to, by wszystkie produkty w naszej ofercie były nie tylko sprawdzone, ale równie innowacyjne, aby sprostać potrzebom szybko zmieniającej się branży cybersecurity.

W swoim portfolio mamy rozwiązania antywirusowe, szyfrujące, firewalle Unified Threat Management (UTM), narzędzia chroniące przed wyciekiem danych (DLP), pomagające zarządzać dostępem uprzywilejowanym (PAM), SIEM/SOAR, a także produkty do backupu, czy przechowywania danych.

Dystrybuowane rozwiązania: Acronis, Barracuda Eset, Gatewatcher, Holm Security, Safetica, Sekoia, Senhasegura, Stormshield.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dagma.eu.

ESET

Globalny dostawca rozwiązań i usług zabezpieczających urządzenia i sieci firmowe, który swoje produkty kieruje również do użytkowników indywidualnych. Sztandarowym produktem jest wielokrotnie nagradzany program ESET NOD32 Antivirus. Firma ESET jest regularnie nagradzana przez uznane instytucje badawcze i niezależne organizacje testujące (Gartner/ Forester/ Radicati). To jedyny producent rozwiązań antywirusowych, który zdobył rekordową liczbę ponad 100 wyróżnień VB100 w testach Virus Bulletin, za skuteczne wykrywanie zagrożeń. Użytkownikom oferuje ochronę antywirusową, szyfrowanie, endpoint detection & response (XDR), dwuskładnikowe uwierzytelnienie.

Rozwiązaniom ESET zaufało już ponad 7,5 milionów Polaków i ponad 110 milionów osób w 200 krajach świata.

Więcej informacji na: www.eset.pl

Evercom

Evercom jest renomowanym integratorem systemów teleinformatycznych obecnym na rynku od 1992 roku. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania IT oraz świadczy zaawansowane usługi informatyczne. Evercom swoje działanie pojmuje jako analizę i wspieranie procesów organizacyjnych Klientów, poprzez dostarczanie adekwatnych rozwiązań opartych o technikę informatyczną.

Evercom projektuje, wdraża i integruje systemy informatyczne. Jest liderem w obszarze technologii bezpieczeństwa systemów i informacji. Oferta firmy koncentruje się na obszarach kompetencyjnych: budowy centrów danych i sieci teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą i usługami systemów IT, zunifikowanych systemów pamięci masowych, składowania danych oraz zarządzania procesami biznesowymi.

Evercom buduje systemy wyposażając je w nowoczesne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność usług i bezpieczeństwo. Ich częścią są centra zapasowe oraz kompletne mechanizmy i procedury odtwarzania usług po awarii.

W ramach pełnego portfolio usług firma zapewnia stałą, całodobową pomoc techniczną, serwis, wsparcie administracyjne dla systemów oraz konsultacje i szkolenia. Usługi są także oferowane w modelu outsourcingu.
Więcej informacji: www.evercom.pl

GŁÓWNI PARTNERZY MERYTORYCZNI

Arrow

Firma Arrow Enterprise Computing Solutions, lider w globalnej dystrybucji IT, wspiera rozwój dostawców rozwiązań i usług IT. Zapewniamy specjalistyczną wiedzę techniczną, innowacyjne rozwiązania i platformy cyfrowe, które wspierają dynamiczny wzrost.

Wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone technologie, aby dotrzeć z ofertą do naszych klientów.

Pomagamy eliminować wszelkie trudności operacyjne i umożliwiamy rozwój dzięki kompleksowym usługom w zakresie sprzedaży, finansowania i leasingu, systemów automatyzacji i wielu innych.

ArrowSphere, nasza wielokrotnie nagradzana platforma do sprzedaży i zarządzania biznesem cloud, łączy dostawców technologii z tysiącami partnerów handlowych i użytkownikami końcowymi, którzy korzystają z obszernego katalogu rozwiązań chmurowych, możliwości zarządzania zużyciem i skalowalności.

Jesteśmy częścią Arrow Electronics. Jako firma na 104 pozycji z listy Fortune’s Most Admired Companies, dostarczamy technologię do ponad 210 000 wiodących producentów technologii i dostawców usług.

Więcej informacji: https://www.arrow.com/globalecs/pl.

IBM

IBM Security helps secure the world’s largest enterprises and governments with an integrated portfolio of security products and services, infused with dynamic AI and automation capabilities. The portfolio, supported by world-renowned IBM Security X-Force® research, enables organizations to predict threats, protect data as it moves, and respond with speed and precision without holding back business innovation. With worldwide global security expertise, spanning over 5,000 security experts, IBM is trusted by thousands of organizations as their partner to assess, strategize, implement, and manage security transformations. IBM operates one of the world's broadest security research, development, and delivery organizations, monitors 150 billion+ security events per day in more than 130 countries, and has been granted more than 10,000 security patents worldwide.

ITSS

IT Systems and Solutions Sp. z o.o. to jedna z wiodących firm na polskim rynku IT, dostarczająca kompleksowe rozwiązania podnoszące konkurencyjność, produktywność i bezpieczeństwo środowisk informatycznych. Specjalizuje się w dostarczaniu fachowej wiedzy i narzędzi do budowy i zabezpieczania wysokowydajnych środowisk informatycznych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora energetycznego, bankowego, komercyjnego i publicznego. Połączenie najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku oraz wysokich kompetencji inżynierów posiadających najwyższe poziomy certyfikacji w wielu obszarach technologicznych pozwala realizować Spółce duże i skomplikowane projekty informatyczne. Wychodząc naprzeciw rosnącym zagrożeniom i podatnościom firma oferuje kompleksowe rozwiązania ochrony sieci, systemów operacyjnych, aplikacji, a także danych. Większość oferowanych rozwiązań jest dostępnych w formie usług w chmurze, oferując wygodę dla klientów poprzez szybkość wdrożenia i błyskawiczny czas reakcji na problemy. www.itss.pl.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Akamai

Akamai Technologies jest globalnym liderem w dziedzinie usług dostarczania treści, zabezpieczeń oraz aplikacji internetowych. Od momentu swojego powstania w 1998 roku, firma Akamai zdobyła uznanie jako niekwestionowany pionier w dziedzinie przyspieszania dostępu do internetu oraz zabezpieczeń online. Dzięki swojej zaawansowanej platformie rozproszonej sieci dostarczania treści (CDN), Akamai umożliwia firmom dostarczanie zawartości internetowej z większą wydajnością i niezawodnością, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego. Dzięki temu, witryny internetowe i aplikacje działają szybciej, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkowników. Ponadto, Akamai oferuje szeroki zakres usług z zakresu bezpieczeństwa online, w tym ochronę przed atakami DDoS, zabezpieczenia przeciwko złośliwemu oprogramowaniu oraz zabezpieczenia dla aplikacji internetowych. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i analizie ruchu sieciowego, Akamai jest w stanie skutecznie identyfikować i odpierać zagrożenia cybernetyczne, zapewniając bezpieczeństwo danych swoim klientom. Firma Akamai obsługuje szeroki zakres branż, w tym e-commerce, media i rozrywka, finanse, zdrowie, oraz wiele innych. Dzięki swojej globalnej obecności i zaufaniu klientów, Akamai stale udoskonala swoje technologie oraz rozszerza swoje portfolio usług, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom cyfrowego świata.

Alama

Alma S.A. to renomowany integrator, który od 1983 roku stale utwierdza swoją pozycję na rynku jako lider w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu DWDM, LAN, WAN oraz nowoczesnych technologii bezpieczeństwa, w tym kwantowej wymianie kluczy (QKD).

Dzięki bogatemu doświadczeniu i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, Alma S.A. zapewnia swoim klientom nie tylko płynną łączność, ale także solidną ochronę danych. Nasze specjalistyczne usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając im niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo w zakresie komunikacji oraz przechowywania danych.

W Alma S.A. skupiamy się na ciągłym doskonaleniu naszych usług, śledząc najnowsze trendy i innowacje w branży telekomunikacyjnej i cyberbezpieczeństwa. Nasz zespół ekspertów stale podnosi swoje kwalifikacje, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom naszych klientów.

APN Promise

Chroń reputację, monitoruj bezpieczeństwo i zapobiegaj cyberatakom z APN Promise i ManageEngine.

Zachowanie czujności i ochrona danych biznesowych to najwyższy priorytet dla sektora publicznego.

Zespół APN Promise oferuje Ci sprawdzone rozwiązania i zaufanych ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jesteśmy laureatem nagrody Microsoft Partner Roku 2023 w kategorii Bezpieczeństwo, co plasuje nas na podium jako polskiego lidera w tym zakresie.

Działając wspólnie z naszym Partnerem ManageEngine, zwiększamy cyberbezpieczeństwo firm, bazując na naszym codziennym doświadczeniu w sektorze publicznym poprzez:

 • Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im w oparciu o zaawansowane algorytmy
 • Identyfikację luk w infrastrukturze IT
 • Monitorowanie i analitykę
 • Narzędzia do szybkiej reakcji na incydenty
 • Zarządzanie zgodnością (RODO, NIS2, HIPAA i PCI DSS)
 • Szkolenia w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa
 • Integrację ze źródłami informacji o zagrożeniach i bazami danych
Axence

Jesteśmy polską firmą IT, która od 19 lat dostarcza nagradzane produkty do ponad 3500 klientów w Polsce i na świecie. Działamy globalnie - od uniwersytetów w Kanadzie, przez giełdę w Bułgarii, aż po ministerstwa na Filipinach i służby rządowe wielu krajów świata. Wspieramy działy IT w tworzeniu bezpiecznego i sprawnego środowiska informatycznego, angażujemy się w promowanie edukacji cyfrowej i zwiększanie światowego bezpieczeństwa IT. Uważamy, iż każda organizacja, niezależnie od wielkości oraz wszyscy pracownicy powinni mieć pewność co do ochrony i bezawaryjności swoich narzędzi cyfrowych. Wypełniamy najwyższe standardy jakości oprogramowania i zostaliśmy uhonorowani tytułem "Cybersecurity Made in Europe".

Nasz flagowy produkt, oprogramowanie Axence nVision®, odpowiada na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Nasze rozwiązania wyróżnia łatwość wdrożenia i korzystania.

W 2023 r. wprowadziliśmy na rynek nową usługę, Axence SecureTeam® – platformę bezpieczeństwa dostarczającą wiedzę, dobre praktyki i możliwość testowania użytkowników w celu ochrony cennych zasobów organizacji oraz skuteczną formę ochrony przed phishingiem.

baramundi

baramundi Management Suite jest wysoce wyspecjalizowanym narzędziem do kompleksowej automatyzacji zadań administracyjnych w IT oraz ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi, takimi jak stacje klienckie, serwery czy urządzenia mobilne. System ma budowę modułową, a instalację można rozszerzać
o wybrane moduły w dowolnym momencie.

Producentem jest firma baramundi software AG, z siedzibą główną w Augsburgu, w Bawarii. Firma założona w 2000 roku od samego początku całe siły deweloperskie skupia na rozwoju tylko tego produktu stawiając sobie za cel wysoką jakość oprogramowania, utrzymanie prostoty interfejsu oraz wysoką optymalizację pod kątem wydajności. System wykorzystywany jest na całym świecie wśród ponad 2500 naszych klientów. baramundi Management Suite obejmuje cały cykl życia klienta PC, serwera lub urządzenia mobilnego – od zautomatyzowanej pierwszej instalacji, inwentaryzacji, dystrybucji dowolnego oprogramowania poprzez utrzymanie i obsługę, aż po bezpieczne usunięcie na końcu cyklu życia.

Certyfikowani Partnerzy w Polsce: www.fast.com.pl | www.itpunkt.pl | www.intracare.pl | www.nflo.pl | www.aksit.pl | www.dagessa.pl | www.proferis.pl | www.m3tech.pl | www.grupablue.pl

BlackBerry

BlackBerry pomaga organizacjom rządowym i przedsiębiorstwom każdej wielkości o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa - jak zabezpieczyć IoT, oferując:

 • Jednolitą platformę
 • Uczenie maszynowe
 • Predyktywne i behawioralne analizy
 • Technologię opartą na AI Cylance

Produkty i usługi BlackBerry obejmują rozwiązania zabezpieczające urządzenia końcowe, w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji Cylance, ujednoliconą platformę zarządzania urządzeniami końcowymi i aplikacjami BlackBerry UEM, rozwiązania do zarządzania krytycznymi zdarzeniami BlackBerry AtHoc oraz oprogramowanie BlackBerry QNX dla bezpiecznych systemów wbudowanych, działających w czasie rzeczywistym, jak i bezpieczną komunikację BlackBerry SecuSUITE i BBM dla przedsiębiorstw i organizacji rządowych. BlackBerry® posiada ponad 38 000 światowych patentów i zgłoszeń.

www.blackberry.com

Cloudflare

Cloudflare to lider cyberbezpieczeństwa działający regionalnie i globalnie, oferujący usługi, które chronią i przyspieszają domeny lub aplikację internetowe bez instalowania oprogramowania lub zmiany kodu. Usługi internetowe obsługiwane przez Cloudflare mają cały ruch kierowany przez inteligentną i nowoczesną globalną sieć anycast obejmującą 275 centrów danych, zapewniając kompleksowe rozwiązania ochrony DDoS, WAF, Bot Management, Load Balancing. Cloudflare chroni zdalnych/hybrydowych pracowników za pomocą Zero Trust — bezproblemowej platformy definiowanej przez tożsamość i oprogramowanie, zastępującej sieci VPN. Cloudflare zapewnia WAN-as-a-Service, Firewall-as-a-Service, SD-WAN w ramach SASE, aby pomóc przedsiębiorstwom w łączeniu, zabezpieczaniu i przyspieszaniu ich sieci korporacyjnych — eliminując koszty i złożoność zarządzania starszą infrastrukturą. Firma Gartner uznała Cloudflare za lidera w raporcie „Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)” w raporcie z 2022 r.

Commvault

Commvault jest czołowym dostawcą rozwiązań do ochrony danych i zarządzania informacjami. Pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie wykorzystywać dane i wyodrębniać z nich cenne informacje biznesowe oraz przekształcać współczesne środowiska danych. Commvault dostarcza usługi i rozwiązania bezpośrednio, a także poprzez światową sieć partnerów i dostawców usług. Commvault jest liderem w branży w zakresie ochrony i odzyskiwania danych, chmury obliczeniowej, wirtualizacji, archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych. Zyskał uznanie klientów i wpływowych ekspertów za swoją wizję technologii, liczne innowacje oraz udane wdrożenia. Firma cieszy się opinią niezależnego i zaufanego eksperta. Wyłącznym obszarem jej zainteresowania jest zarządzanie danymi. Rozwiązania Commvault są stosowane przez firmy różnej wielkości, we wszystkich gałęziach przemysłu. Rozwiązania wdrażane są w środowiskach fizycznych na platformach mobilnych, w chmurze, a także w formie usługi Metalllic w modelu as-a-service.

Fortinet

Firma Fortinet (NASDAQ: FTNT), dzięki swojej misji zabezpieczania ludzi, urządzeń, aplikacji i danych, gdziekolwiek się znajdują, umożliwia stworzenie cyfrowego świata, któremu zawsze można ufać. Dlatego największe światowe przedsiębiorstwa, dostawcy usług i organizacje rządowe wybierają Fortinet, aby bezpiecznie przyspieszyć swoją cyfrową transformację. Platforma Fortinet Security Fabric zapewnia szeroką, zintegrowaną i zautomatyzowaną ochronę przed różnego rodzajami ataków. Zabezpiecza urządzenia, dane i aplikacje o znaczeniu krytycznym oraz połączenia od centrum danych, przez chmurę, po biuro domowe. Ponad 615 tys. klientów zaufało Fortinetowi w zakresie ochrony swoich firm, co sprawia, że firma zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby dostarczonych urządzeń zabezpieczających. Instytut szkoleniowy Fortinet NSE, działający w ramach programu firmy Training Advancement Agenda (TAA), zapewnia jeden z najobszerniejszych programów edukacyjnych w branży, dzięki czemu szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowe możliwości zawodowe są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.fortinet.com, na blogu Fortinet lub w FortiGuard Labs.

NetFormers

Marka NetFormers istnieje od 2010 roku. Od początku istnienia zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem wysokowydajnych i bezpiecznych sieci LAN, WAN i WLAN oraz rozwiązań cybsercurity w instytucjach publicznych, firmach z branży medycznej, telekomunikacyjnej, bankowej i wielu innych. Podczas realizacji projektów korzystamy z rozwiązań dostarczanych przez czołowych producentów rynku ICT. Dzięki dostępowi do najnowocześniejszych rozwiązań jesteśmy w stanie dostarczać bezpieczne, wydajne i niezawodne rozwiązania. www.netformers.pl

Połączenie najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku oraz wysokich kompetencji naszych inżynierów, posiadających najwyższe stopnie certyfikacji w wielu obszarach technologicznych, pozwala realizować nam najbardziej skomplikowane, wielomilionowe projekty zarówno w kluczowych instytucjach publicznych, jak i w sektorze firm prywatnych.

Jesteśmy postrzegani na rynku jako firma, która nie boi się proponować najnowszych rozwiązań z obszaru cloud security, SDWAN, czy SaaS (Software as a Service), dzięki czemu możemy skutecznie konkurować u największych klientów zdobywając ich zaufanie i uznanie. www.ochronasieci.pl

Każdy projekt dostarcza nam doświadczenie, wiedzę i narzędzia, dzięki którym firma sukcesywnie buduje i rozwija swoją wartość. Skala naszych działań zostaje zauważona i doceniona przez kluczowych dystrybutorów i producentów. W 2022 oraz 2023 roku otrzymaliśmy tytuł „CISCO Partner of the Year” w obszarze SECURITY oraz Marketing.

Jesteśmy trzykrotnym laureatem prestiżowego wyróżnienia DIAMENTY FORBESA, przyznawanej najbardziej dynamicznym i obiecującym firmom na rynku.

Zapraszamy do współpracy. Pomożemy Twojej firmie w transformacji cyfrowej i wzmocnimy bezpieczeństwo Twojej infrastruktury IT.

Servcomp

SERVCOMP to doświadczony gracz na rynku z 17-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Jesteśmy liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań obejmujących między innymi oprogramowanie ESET, rozwiązania UTM, systemy ochrony przed utratą danych (DLP) oraz zarządzanie dostępem (PAM). Nasza współpraca z producentem Stormshield umożliwia nam dostarczanie klientom nie tylko zaawansowanych firewalli, ale również kompleksowej ochrony, w tym skutecznej detekcji i blokowania najnowszych zagrożeń, VPN oraz ochrony przed atakami. SERVCOMP wyróżnia się nie tylko wysoką jakością usług, ale także skutecznym podejściem do bezpieczeństwa informatycznego. Oferowane przez nas rozwiązania dostarczają nie tylko ochrony, ale także edukacji, aby nasi klienci byli w pełni świadomi i gotowi na zmienne wyzwania cyberbezpieczeństwa.

Simplicity

Simplicity powstało w 2013 roku i od ponad 10 lat nadaje ludzkie oblicze technologii dostarczając kompleksowe rozwiązania IT do największych organizacji z sektora publicznego oraz prywatnego. W tym czasie zbudowaliśmy kompetencje w takich obszarach jak: cyberbezpieczeństwo, budowa bezpiecznych aplikacji na zamówienie, infrastruktura IT, DevOps, automatyzacja procesów biznesowych, rozwiązania chmurowe oraz contracting IT.

W Simplicity wierzymy w dialog i długoterminowe relacje biznesowe. Dostarczając wartość poprzez technologię, wiedzę i pracę zespołową, zrealizowaliśmy ponad 900 projektów dla 100 Klientów na rynku polskim. Od 4 lat jesteśmy częścią międzynarodowej korporacji Ricoh, dzięki czemu mamy możliwość realizacji projektów o zasięgu globalnym, a nasi Klienci zyskali dostęp do usług pozwalających na stworzenie jeszcze bardziej innowacyjnego środowiska pracy.

Stormshield

Stormshield - europejski lider branży bezpieczeństwa IT, należący do koncernu Airbus Group i dostarczający nowoczesne rozwiązania chroniące cyfrową infrastrukturę przed cyberzagrożeniami.
Produkty Stormshield to kompletne rozwiązania typu UTM, łączące w sobie funkcje m.in. firewall, antywirus i filtr antyspamowy. Dzięki kompleksowemu podejściu połączonemu z prostą i intuicyjną obsługą są w stanie zapewnić ochronę każdej sieci, bez konieczności angażowania znacznych środków i specjalistycznej kadry.
Rozwiązania Stormshield chronią sieci takich instytucji jak Unia Europejska i NATO, a więc podmioty o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa naszego regionu. O skuteczności naszych produktów świadczy również zaufanie ze strony klientów biznesowych, takich jak Orange, Carrefour czy Renault.
Skuteczność rozwiązań Stormshield potwierdzają liczne certyfikacje, m.in.: NATO, EU Restricted, ANSSI EAL3+ i EAL4+. Stormshield był wielokrotnie nagrodzony Produktem Roku przez magazyn IT Professional, m.in. w latach 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2022.
Głównym dystrybutorem Stormshield w Polsce jest firma DAGMA Bezpieczeństwo IT.
Więcej informacji na: www.stormshield.pl

T-Mobile

W branży telekomunikacyjnej i technologicznej działamy od ponad 25 lat. Dzisiaj T-Mobile to zaawansowane rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie we wszystkich sferach życia i biznesu, a przede wszystkim – łączą ponad 12 mln naszych klientów. Tworzymy silną sieć innowacyjnych technologii i usług, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu. Oferujemy usługi i produkty dostosowane do potrzeb naszych klientów. Dlatego m.in. pierwsi wprowadziliśmy w 2005 roku usługę transmisji danych BlueConnect, a w 2022 roku pierwsi udostępniliśmy klientom całkowicie nielimitowaną ofertę abonamentu z 5G.

Nasza firma to jednak nie tylko portfolio nowoczesnych rozwiązań. Każde z nich tworzymy, opierając się na wartościach. To za ich sprawą dbamy, by codziennie pozostawać jak najbliżej klientów, skupiać się na osiągnięciu wyznaczonego celu, działać z szacunkiem oraz na rzecz wyrównania szans, pielęgnować współpracę i ciągle odkrywać nowe możliwości. Można na nas polegać – zarówno w zespole, jak i na poszczególnych etapach obsługi klienta.

Nasze technologie tworzymy w trosce o Wasze bezpieczeństwo - w tym celu stworzyliśmy Security Operations Center, a także Network Operations Center. Nasz zespół ekspertów całodobowo, 365 dni w roku, monitoruje zagrożenia cybernetyczne, a nasi klienci biznesowi oraz indywidualni mogą liczyć na szereg zaawansowanych rozwiązań z zakresu ICT – od usług VPN, poprzez ochronę urządzeń mobilnych, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych firmy niezależnie od sytuacji, aż po audyty cyberbezpieczeństwa.

Mamy silne zaplecze wiedzy i doświadczenia. T-Mobile Polska należy do grupy Deutsche Telekom, która na świecie pozostaje jednym z liderów telekomunikacji zintegrowanej. Grupa DT działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 216 500 pracowników dbających codziennie o to, by technologie łączyły ludzi bez ograniczeń.

PARTNER WARSZTATÓW

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks to światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który oferuje rozwiązania dla ochrony zarówno lokalnych zasobów jak również środowisk i aplikacji w chmurach publicznych. Oferujemy technologie, które pomagają w zmianie sposobu działania firm i pracowników. Naszą misją jest zostać Państwa preferowanym partnerem w zakresie wszechstronnego cyberbezpieczeństwa, chroniącym coraz bardziej cyfrowy styl życia.

Od wielu lat Palo Alto Networks pomaga sprostać największym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa IT, stale wprowadzając innowacje oparte na przełomowych rozwiązaniach w dziedzinie sztucznej inteligencji, analizy danych, automatyzacji i orkiestracji systemów i procesów.

Zapewniając zintegrowaną platformę bezpieczeństwa i współpracując z rosnącym ekosystemem partnerów technologicznych i biznesowych, plasujemy się w czołówce firm chroniących tysiące środowisk i zasobów w lokalnych sieciach i w chmurach oraz użytkowników mobilnych.

Nasza wizja to świat, w którym każdy dzień jest bezpieczniejszy od poprzedniego.

MECENASI

ComCERT

ComCERT S.A. jest polską firmą, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. Świadczymy usługi cyberbezpieczeństwa od 2011 roku. Koncentrujemy się na poniższych obszarach działalności:

 • wdrożenia systemów cyberbezpieczeństwa,
 • audyty bezpieczeństwa i zgodności regulacyjnej,
 • identyfikacja zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni,
 • tworzenie i podnoszenie kwalifikacji zespołów SOC, CSIRT/CERT,
 • wsparcie w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa.

Nasze usługi stanowią bezpośrednie wsparcie dla zespołów bezpieczeństwa IT, ośrodków SOC oraz zespołów CSIRT/CERT. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie świadczenia usług cyberbezpieczeństwa, praktycznej znajomości specyfiki zagrożeń występujących w kraju i zagranicą oraz wieloletniej współpracy z szeregiem przedsiębiorstw nasz zespół jest w stanie zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

Oferujemy kompleksowe szkolenia, produkty i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, stanowiące pełną ofertę odpowiadającą potrzebom zespołów cyberbezpieczeństwa dużych i średnich podmiotów. Wśród naszych klientów znajdują się banki, podmioty infrastruktury krytycznej, operatorzy usług kluczowych, podmioty administracji publicznej, spółki Skarbu Państwa oraz dostawcy usług cyfrowych.

IMNS

IMNS funkcjonuje od 2003 roku, specjalizując się w zaawansowanych rozwiązaniach bezpieczeństwa informacji.

Pomagamy organizacjom w zarządzaniu cyberryzykiem w obszarze technicznym
i organizacyjnym. Nasze kompetencje obejmują pomoc we wdrożeniu efektywnego, zgodnego z regulacjami procesu zarządzania ryzykiem oraz rozwiązań technicznych, które umożliwiają realizację wymagań regulacyjnych i wprowadzenie organizacji na wyższy poziom bezpieczeństwa.

Oferowane przez nas rozwiązania techniczne pozwalają na pomiar i komunikację ryzyk IT wewnątrz organizacji, zarówno do właścicieli technicznych, jak i do kierownictwa w formie informacji zarządczej.

Posiadamy wysokie kompetencje w zakresie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego i zgodności z uznanymi standardami ISO oraz pokrewnymi regulacjami branżowymi.

IT Solution Factor

Jesteśmy polską spółką informatyczną - partnerem w cyfrowej transformacji dla największych firm prywatnych i państwowych oraz instytucji publicznych. Specjalizujemy się w integracji rozwiązań IT najbardziej renomowanych dostawców w swoich kategoriach – systemów serwerowych i sieciowych, pamięci masowych, macierzy dyskowych, chmury obliczeniowej czy rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa. Oferujemy także naszym klientom usługi outsourcingu IT, Service Desk, SOC oraz utrzymania i serwisu infrastruktury data center i urządzeń końcowych.

Działamy na rynku od 2017 r. Przez ten czas zrealizowaliśmy ponad 1200 projektów dla ponad 250 klientów. Efektem tego są referencje od największych podmiotów w Polsce i liczne nagrody branżowe światowych producentów IT oraz nagrody biznesowe – Diamenty Forbes i Gazele Biznesu!

Filarem naszej działalności jest pasja do technologii oraz wysokie zaangażowanie naszych certyfikowanych specjalistów – inżynierów i project managerów z kilkunastoletnim stażem w branży IT.

Trend Micro

Trend Micro Incorporated jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań zabezpieczających środowiska przetwarzania w chmurze. Dzięki technologiom zabezpieczającym treści internetowe i systemom zarządzającym zagrożeniami firma tworzy bezpieczny świat wymiany informacji cyfrowych. Oferta Trend Micro skierowana jest do użytkowników indywidualnych i do przedsiębiorstw. Jako pionier w dziedzinie bezpieczeństwa serwerów z ponad 20-letnim doświadczeniem, firma zapewnia najlepsze na rynku zabezpieczenia klientów, serwerów i cloud computingu, dopasowane do potrzeb partnerów oraz odbiorców produktów i usług. Pozwalają one na szybsze powstrzymanie zagrożeń i chronią dane w środowiskach fizycznych, zwirtualizowanych i opartych na chmurze. Produkty i usługi Trend Micro wykorzystują wiodącą, bazującą na technologii cloud computing infrastrukturę bezpieczeństwa Trend Micro™ Smart Protection Network™. Gwarantuje ona blokowanie zagrożeń tam, gdzie się pojawiają, czyli w Internecie. Za najwyższą jakość i niezawodność rozwiązań Trend Micro odpowiada zespół złożony z ponad tysiąca ekspertów w dziedzinie zagrożeń.

Xopero

Xopero Software S.A. jest liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań do backupu, odtwarzania po awarii i ochrony danych, wspierając firmy w zapewnieniu ciągłości działania i ochronie przed cyberzagrożeniami.

Xopero powstało w 2009 roku i początkowo skupiliśmy się głównie na rozwiązaniach cloudowych dla małych i średnich firm. Ale już wtedy naszym celem było stworzenie gamy produktów rozwiązujących szereg biznesowych problemów i działających na bardzo różnych infrastrukturach.

W 2015 rozpoczeliśmy współpracę z firmą QNAP Inc. - jednym z czołowych graczy na rynku NASów. Efektem tej współpracy jest właśnie backup appliance.

W 2017 Xopero w pełni wkroczyło na rynek międzynarodowy, wszystko za sprawą współpracy z ESET. Nasza firma przystąpiła do ESET Technology Alliance, zajmując miejsce StorageCraft.

PATRON MERYTORYCZNY

CSO Council

CSO Council to społeczność dyrektorów bezpieczeństwa informacji tworzona przez stowarzyszenie ISSA Polska oraz Evention. Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach oraz instytucjach działających w Polsce. CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz inne formy sprzyjające integracji środowiska. Zapraszamy do uczestnictwa w społeczności. Udostępniamy platformę, której bardzo do tej pory brakowało, a której zbudowanie pozwoli menadżerom bezpieczeństwa informacji, CSO oraz CISO na zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń.

Cyber Women Community

Cyber Women Community to aktywna społeczność pań łącząca ekspertki z dziedziny Cybersecurity z kobietami, które chcą rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie. Społeczność ma na celu dzielenie się wiedzą, promocję oraz wsparcie kobiet w odkrywaniu ich drogi zawodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz w nowych technologiach poprzez spotkania, webinaria i mentoring. Dzięki paniom z Rady Programowej i tzw. Loży Ekspertek dostarczamy rzetelną i praktyczną wiedzę, która pomoże członkiniom społeczności zrealizować plany i rozwinąć się zawodowo. Dołącz do Cyber Women Community.

Stowarzyszenie ISACA Warszawa

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT.

Obecnie ISACA liczy ponad 145 000 specjalistów w 180 krajach, którzy pełnią różne funkcje w tym związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem informatycznym.

PATRONAT SPOŁECZNOŚCIOWY

(ISC)² CHAPTER POLAND

(ISC)² jest jednym z najbardziej znanych na świecie stowarzyszeń skupiających osoby zainteresowane szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa informacji. Obecnie stowarzyszenie posiada ponad 80.000 członków na całym świecie. Poza działalnością edukacyjną (ISC)² jest najlepiej znana z prowadzonych programów certyfikacji, z których wiodącym jest certyfikacja CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Wszystkie programy certyfikacyjne (ISC)² od początku swojego istnienia są projektowane i rozwijane w sposób niezależny od dostawców i producentów branżowych. W efekcie certyfikaty (ISC)² potwierdzają realną wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa IT, a nie umiejętności obsługi konkretnych systemów czy urządzeń. Aby ułatwić zrzeszanie się i wymianę wiedzy pomiędzy członkami spoza USA, (ISC)² uruchomiła program „local chapter” – pozwalający na organizowanie afiliowanych przy (ISC)² stowarzyszeń, skupiających członków z danego kraju lub regionu. W ten sposób w 2012 roku zawiązany został (ISC)² Chapter Poland. Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4865474 lub odwiedzin naszej strony http://isc2chapter-poland.com.

ISACA Katowice Chapter

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. uzyskało afiliację jako ISACA Katowice Chapter. W wyniku intensywnego rozwoju w roku 2013 Chapter Support Committee przyznał ISACA Katowice nagrodę dla małego oddziału za osiągnięcie 42% wzrostu liczby członków – 2013 GROWTH AWARD WINNER for Small Chapter, która została wręczona prezesowi zarządu na międzynarodowej konferencji liderów ISACA w Las Vegas w 2014 r. Jednocześnie przekraczając liczbę stu członków ISACA Katowice przesunęła się do grupy Medium Chapters.

ISSA Polska

ISSA jest niezależną organizacją, skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski, ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA. Przyłącz się do światowej sieci profesjonalistów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

Klaster #CyberMadeInPoland powstał jako platforma do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie polskich firm poza granicami kraju. Klaster stymulować ma także współpracę sektora z instytucjami naukowymi, podmiotami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami, izbami branżowymi i handlowymi, oraz innymi partnerami. Członkami Klastra #CyberMadeInPoland są polskie firmy oferujące produkty oraz usługi z branży cyberbezpieczeństwa.

PATRONAT MEDIALNY

Blog smartcity-expert.eu

Blog smartcity-expert.eu to specjalistyczny blog poświęcony tematyce wdrażania idei inteligentnych miast w Polsce prowadzony przez Szymona Ciupę. Artykuły podejmują zadadnienia m.in. Smart government czyli inteligentnym zarządzaniu miastem, zintegrowanym zarządzaniu miastem i zrównoważonym rozwoju miast, transformacji cyfrowej miast, wykorzystaniu danych w zarządzaniu miastem, technologiach, które wspierają miasta inteligentne i zintegrowane zarządzanie nimi, systemach informacji przestrzennej jako kluczowych technologiach integrujących polityki i dane miejskie oraz dobrych praktykach Smart City w Polsce, Europie i na świecie
Treści publikowane na blogu są osadzone w otaczającej nas rzeczywistości i podejmują tematykę Smart City z punktu widzenia zadań, obowiązków i możliwości polskich miast.
Blog skierowany jest przede wszystkim do samorządowców, pracowników samorządowych miast i gmin, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy tworzący rozwiązania smart city.

Risk & Compliance Platform Europe

Risk & Compliance Platform Europe jest transgraniczną interaktywną platformą dla wszystkich specjalistów zajmujących się ryzykiem i zgodnością, zarówno w świecie prawa i finansów, w dużych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w sektorze publicznym. Ciekawe treści znajdą tam nie tylko kierownicy/ kierownicy ds. ryzyka i zgodności, ale także klienci biznesowi i generalni, którzy w swojej codziennej pracy są narażeni na zwiększone ryzyko oraz presję regulacyjną ze strony krajowych i międzynarodowych organów. Artykuły na platformie Risk & Compliance Platform Europe są również przedmiotem zainteresowania organów nadzoru, księgowych, kontrolerów, audytorów i prawników. Poza tematycznymi artykułami, na portalu znajdują się także white papers, polecane książki oraz zbliżające się ważne wydarzenia branżowe.

Security Magazine

“W służbie bezpieczeństwu” - to hasło, którym kieruje się redakcja “Security Magazine”, tworząc pierwszy na rynku e-miesięcznik dostępny dla współczesnego czytelnika. Czytelnika korzystającego głównie z nowych technologii i poszukującego wiedzy na temat security. Gwarantujemy, że wiedza na łamach magazynu, która dostępna jest w sieci, bezpłatnie to zbiór najlepszych praktyk i doświadczeń ekspertów związanych z bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem fizycznym i bezpieczeństwem organizacji w firmach. Dlatego, poświęcając czas na lekturę “Security Magazine” masz pewność, że dawka rzetelnej, kompleksowej i zaprezentowanej w przystępnym języku wiedzy przyniesie Ci wymierne korzyści. Jakie? Pomoże Ci rozwijać Twoją firmę na stabilnym fundamencie, jakim jest jej bezpieczeństwo.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.