GOŚCIE SPECJALNI

Prof. Trey Herr

Ph.D, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs

Trey Herr, Ph.D., is a postdoctoral fellow with the Belfer Center’s Cyber Security Project at the Harvard Kennedy School. His work focuses on trends in state developed malicious software, the structure of criminal markets for malware components, and the proliferation of malware. Trey is co-editor of Cyber Insecurity — Navigating the Perils of the Next Information Age, an edited volume on cybersecurity policy, and is a non-resident fellow with New America’s Cybersecurity Initiative. He previously worked with the Department of Defense to develop a risk assessment methodology for information security threats. He holds a Ph.D. and M.A. in Political Science from George Washington University and a B.S. in Theatre and Political Science from Northwestern University.

Karol Okoński

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRiST.
Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.
Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Sven Sakkov

Dyrektor, Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO

Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami (CCDCOE) to międzynarodowe centrum wiedzy, specjalizujące się w badaniach, szkoleniu i treningach z zakresu technologii, strategii, operacji i prawa, z unikalnym strategią 360 stopni obrony przez cyberatakami.
Jako dyrektor CCDCOE, Sven Sakkov kieruje międzynarodowym zespołem z 20 krajów o różnych specjalizacjach. Przed przyłączeniem do CCDCOE, Sakkov służył jako podsekretarz polityki obrony (dyrektor polityki) w Ministerstwie Obrony w Estonii w latach 2008-2015.
W czasie swojej kadencji, Sakkov był odpowiedzialny za planowanie polityki, ocenę zagrożenia, politykę NATO i Unii Europejskiej, międzynarodowej współpracy oraz kontrolę zbrojeń. Był reprezentantem Estonii w Grupie Wyższych Urzędników w NATO.
Wcześniej pracował w Ambasadzie Estonii w Waszyngtonie i w estońskiej misji dla NATO jako doradca ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony w gabinecie Prezydenta Estonii oraz jako Dyrektor Planowania Polityki w Ministerstwie Obrony.
Sakkov studiował na stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Cambridge, historię na Uniwersytecie w Taru, a także na Royal College of Defence Studies (w latach 2011-2012). Sven Sakkov został odznaczony Orderem Białej Gwiazdy IV Klasy, Krzyżem Zasług, Medalem Wojska Polskiego oraz Medalem Honorary Recognition litewskiego Ministra Obrony.
Jest także członkiem rady nadzorczej magazynu „Diplomaatia”.

PRELEGENCI

Mec. Roman Bieda

Radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria Prawna Maruta Wachta

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Juliusz Brzostek

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

Doświadczony menadżer, który rozpoczął karierę od programisty i architekta systemów IT. Pracował w firmach w kraju i za granicą. Od 2002 roku związany z NASK PIB. Przez wiele lat kierownik zespołu projektów bezpieczeństwa. Lider wielu strategicznych projektów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Laureat nagrody Security Excellence Award 2017. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i podyplomowych studiów Executive MBA prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Zastępca dyrektora, Narodowy Instytut Audiowizualny

Dr hab. nauk prawnych, wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, po. dyrektora
w Instytucie Prawa i Administracji Obronnej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W latach 1996-2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. Obecnie wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego – instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego. Jako naukowiec prowadzi prace badawcze nad zagrożeniami bezpieczeństwa informacyjnego, rozwojem mediów elektronicznych i procesami cyfryzacji. Autorka książek
i licznych artykułów z zakresu swojej specjalizacji, do których zaliczyć można takie pozycje jak: Prawo nowych technologii, Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Media audiowizualne, Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Audiowizualne usługi medialne, Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej.

Michał Ciemięga

Regional Sales Manager, CyberArk

Michał Ciemięga zdobywał swoje doświadczenie oraz wiedzę z zakresu rynku bezpieczeństwa IT pracując dla takich firm jak Trend Micro czy B3System S.A. Jako Regional Sales Manager w CyberArk jest odpowiedzialny za rozwój biznesu firmy w Polsce, na Węgrzech oraz w krajach Bałtyckich. Na codzień pomaga firmom zrozumieć  ryzyka związane z niezarządzanymi i niezabezpieczonymi kontami uprzywilejowanymi oraz znajdować sposoby, które w najlepszy sposób pozwolą zlikwidować tą istotną podatność.

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention / CSO Council

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Kah-Kin Ho

Senior Director, EMEA Public Sector, FireEye

Pomaga instytucjom publicznym w rozwoju ich dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, uczestnicząc również w pracach regulacyjnych w tym obszarze w Europie. Wcześniej przez 20 lat pracował w Cisco, ostatnio na stanowisko Head of Strategic Security, gdzie współtworzył strategie produktową i usługową tej firmy w zakresie cyberbezpieczeńśtwa. Uczestniczył w grupie doradczej Europolu – European Cybercrime Center (EC3) i był wykładowcą w obszarze strategii cyberbezpieczeństwa na uczelni ETH w Zurichu.

ppłk dr inż. Bartosz Jasiul

Kierownik Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych, Wojskowy Instytut Łączności

ppłk dr inż. Bartosz Jasiul pełni funkcję kierownika Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych w Wojskowym Instytucie Łączności. Jest doktorem nauk technicznych w zakresie informatyki o specjalnościach bezpieczeństwo systemów informatycznych, kryptologia, metody formalne. Autor wielu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego publikowanych na międzynarodowych konferencjach oraz w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, zarówno krajowych oraz międzynarodowych, m.in. dla Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO. Jest także współautorem rozwiązań kryptograficznych oraz systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego wdrożonych w Siłach Zbrojnych RP.

Michał Jaworski

Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Od 1994 roku jest związany z firmą Microsoft. Przez pierwsze dziewięć lat kierował zespołem sprzedaży do największych klientów w Polsce. W następnych latach był odpowiedzialny za m.in. politykę korporacyjną firmy oraz programy badania satysfakcji klientów. Od dwóch kadencji jest wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ekspertem w KIG. Współpracował z Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) w Sewilli należącym do Joint Research Centre Komisji. Brał udział w projektach Interkl@asa i “Internet dla Szkół”. Pracował nad stworzeniem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Polski. Otrzymał nagrodę Infostar 2008 w kategorii „Propagowanie informatyki”.

Joanna Karczewska

ekspert i audytor, ISACA Warsaw Chapter

Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w branży informatycznej. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Akademii Marynarki Wojennej na studiach podyplomowych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA – obecnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR (RODO) oraz przygotowaniu kolejnej wersji metodyki COBIT. Uczestniczy w konsultacjach polskich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

mec. Xawery Konarski

adwokat, starszy partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, m.in. w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).

Marek Krauze

ekspert oraz wieloletni praktyk w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa, TrendMicro

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Doświadczenie zawodowe i bogatą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, infrastruktury oraz rozwiązań mobilnych zdobywał m.in. w Telewizji Polskiej oraz w Clico. W Trend Micro pracuje od kwietnia 2016 r. Odpowiada za współpracę z klientami i partnerami przy wdrażaniu rozwiązań Trend Micro.

Marcin Krzemieniewski

Architekt Rozwiązań Bezpieczeństwa, Dimension Data Poland

Architekt w Zespole Bezpieczeństwa w Dimension Data Polska. Od początku pracy zawodowej związany z rynkiem entreprise. Praktyczne doświadczenia zdobywane w utrzymaniu, rozwoju oraz projektowaniu infrastruktury bezpieczeństwa sieci przekłada na zdolność do rozwiązywania realnych problemów po stronie klienta. Prywatnie nurek i miłośnik komiksów.

Wojciech Kutyła

Wiceprezes, Najwyższa Izba Kontroli

Wojciech Kutyła urodził się 21 lutego 1965 roku. Jest absolwentem KSAP. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej (95-96), następnie pracował w NIK (96-98), oraz w Departamencie Kontroli i Koordynacji KPRM (98-99). Od maja 1999 zajmował stanowiska kierownicze w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz NFZ. W tym okresie zasiadał też w komisjach do spraw dyscypliny finansów publicznych. W lutym 2005 roku został dyrektorem generalnym w Ministerstwie Zdrowia, służąc swoją pracą kolejnym ministrom. Wojciech Kutyła z wykształcenia jest historykiem (UW), zna biegle angielski, mówi też po hiszpańsku i rosyjsku, jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Beata Legowicz

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, SGH

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.
Słuchaczka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem.
Prelegentka konferencji TAPT w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Od początku swojej kariery jest związana z kryminalistyką. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w służbach policyjnych i specjalnych, instytucjach współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju, jak również za rozwój krajowej techniki kryminalistycznej, przydatnej w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką social engineering.

Viktor Lisakonov

COL, UKR Army, Chief of the Information Assurance Directorate, J6 General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Viktor Lisakonov is representative of the Armed Forces of Ukraine in the NATO Consultation, Command and Control Board, Ukrainian National Lead on the Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination,  eXercise (CWIX). He is an expert in the field of communication security and network security, cyber defence.

dr Krzysztof Malesa

Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od 2010 r. Początkowo kierował pracą centrum operacyjnego, później jego zakres odpowiedzialności objął również analizę zagrożeń i politykę informacyjną. Od 2013 roku w kierownictwie instytucji, w grudniu 2015 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko zastępcy dyrektora współodpowiedzialnego za wszystkie obszary działalności RCB.
Doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa zdobywał w sektorze prywatnym oraz przedsiębiorstwach państwowych. Przeprowadził kilka projektów, m. in. z obszaru ciągłości działania, analizy BIA, zarządzania ryzykiem oraz obiegu informacji na rzecz zarządzania kryzysowego. Jest współautorem procedur opisujących działania RCB jako Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz procedur operacyjnych do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczył w rozwiązywaniu wielu sytuacji kryzysowych, ma też duże doświadczenie w obsłudze Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Prowadzi szkolenia i kursy doskonalące dla analityków ze służb i instytucji zaangażowanych w sprawy zarządzania kryzysowego. Wykorzystując wiedzę i warsztat nauk humanistycznych popularyzuje kognitywne podejście do kategoryzacji informacji na rzecz zarządzania kryzysowego.
Dr Malesa jest aktywnym uczestnikiem prac na forum Komitetu Planowania Cywilnego NATO, szczególnie w kontekście zagrożeń hybrydowych. Jest praktykiem w obszarze współpracy cywilno-wojskowej oraz działania systemu reagowania kryzysowego NATO (NATO NCRS), z doświadczeniem w kierowaniu zespołem podczas międzynarodowych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego (CMX).
Oprócz zarządzania kryzysowego jego drugą pasją jest językoznawstwo. Jest doktorem nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Krzysztof Malesa jest autorem publikacji poświęconych modelowaniu przestrzeni w językach bałtyckich oraz tłumaczem przysięgłym języka litewskiego.

Adam Mizerski

Prezes, Stowarzyszenie ISACA Katowice

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego w sektorze finansowym. Ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka jak również zarządzania IT.
Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL. Twórca ITSecurity24.info.
Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR / MSSF.
Wieloletni szef Oddziału Informatycznego pełniący funkcję Głównego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Prezes „ISACA Katowice Chapter” – Stowarzyszenia Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych (afiliacja w ISACA International), wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI.
Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas skoków spadochronowych i nurkowania.

Krzysztof Politowski

Główny Specjalista, Departament Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Krzysztof Politowski – absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od  roku 1977 pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny WAT. W latach 2003 – 2008 dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. W latach 2008 – 2013 naczelnik wydziału prowadzącego sprawy polityki informatyzacji państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,  gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem zasad osiągania interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne, zagadnieniami bezpieczeństwa informacji w tych podmiotach oraz stosowaniem podpisów elektronicznych w dokumentach. W latach 2013 – 2015 główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, gdzie prowadził sprawy z zakresu dokumentów i dokumentacji w postaci elektronicznej, kierownik projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Od roku 2015 główny specjalista w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a następstwie w Ministerstwie Cyfryzacji zajmujący się problematyką cyberbezpieczeństwa.

Cezary Prokopowicz

Regional Sales Manager Eastern Europe, HPE

Rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Energetycznym na wydziale Automatyka. W roku 1980 obronił tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej. Po stażu w Wojskowej Akademii Technicznej pracował jako programista w firmach ERA i COMtech. W roku 1988 rozpoczął działalność menedżerską w branży IT jako dyrektor handlowy firmy WEKTOR. W roku 1990 utworzył firmę Wimal Intl. działającą na rynkach DTP oraz systemów UNIX. Od roku 1997 zarządza sprzedażą amerykańskich firm IT na rynkach Europy Wschodniej. Pozazawodowa pasja cyfrową tożsamością zaowocowała w roku 1999 kontraktem na wprowadzenie na rynki Europy Wsch. produktów PKI firmy Baltimore, a następnie kierowanie sprzedażą firmy RSA Security. Od roku 2011 jest szefem sprzedaży działu HPE Enterprise Security Products na rynkach Europy Południowej, a od listopada 2016 także na rynku polskim.

Alexander Raczyński

Inżynier systemowy, Forcepoint

Jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży produktów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Alexander Raczyński studiował informatykę na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy) i zdobywał swoje doświadczenie pracując w sektorze Bezpieczeństwa IT w kraju i zagranicą. W tym czasie miał okazję brać udział w wielu znaczących projektach sektora Enterprise oraz poznać rynek bezpieczeństwa IT od strony producenta, integratora oraz klienta.

Podkom. Dominik Rozdziałowski

Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na kierunku Informatyka w ekonomii oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą, wcześniej Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Piotr Filip Sawicki

Prezes Zarządu, ISACA Warsaw

Audytor IT i bezpieczeństwa IT oraz doradca w zakresie bezpieczeństwa IT w instytucjach finansowych, MSZ i Big4. Absolwent Instytutu Informatyki Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Certified Information Security Manager (CISM) i Certified Information Systems Auditor (CISA). Prezes Zarządu Stowarzyszenia ISACA Warszawa. Ekspert d/s bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Prok. Piotr Siekierski

Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Dział do Spraw Cyberprzestępczości, Prokuratura Krajowa

Sebastian Sobecki

Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji UMW, Urząd Miejski Wrocławia

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa informacji/ochronie danych osobowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od prawi 12 lat pracuje w instytucjach administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Aktualnie kieruje Zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i nadzorowanie metod zarządzania bezpieczeństwem informacji/przetwarzaniem danych osobowych we wrocławskim samorządzie.

Artur Sójka

CEO, Sójka Consulting

Doświadczony networker, który  w ostatnich latach moderował ponad 1000 sesji networkingowych podczas biznesowych eventów. M.in. dla 800 klientów IBM Polska, absolwentów studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentów Uczelni Łazarskiego, dla firmy CCC. Posiada certyfikat I stopnia facilitatacji po kursie Tony Mann’a. Jako ekspert networkingu występował przed ponad 350 osobową publicznością podczas wizyty dr. Ivana Misner’a w kwietniu 2013r. w Szkole Głównej Handlowej czy przed ponad 400 osobową publicznością podczas Kongresu Stowarzyszenia Mieszkanicznik w Łodzi. Wykładał podczas Network Session Lublin, Kongresu Biznesu i wielu innych. Prowadzi bloga biznesowego www.artursojka.pl oraz firmę doradczo-szkoleniową Sójka Consulting (www.sojkaconsulting.pl). Wraz z Bernardem Frugą napisał książkę pt. Eventworking. Jak efektywnie korzystać z konferencji, targów i innych eventów. Poradnik dla przedsiębiorców, managerów i handlowców.

Sylwia Stefaniak

House of Cloud Project Manager, Microsoft

Sylwia Stefaniak jest odpowiedzialna za prowadzenie i rozwój projektu House of Cloud w Microsoft. Jego głównym celem jest utrzymanie jednolitej bazy wiedzy zawierającej informacje pozwalające na szybką odpowiedź na pytania klientów dotyczące polskich wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem usług chmury publicznej. Baza ta rozwija się poprzez pomoc w odpowiadaniu na bezpośrednie pytania klientów oraz podnoszenie naszej wiedzy dotyczącej tych zagadnień.
Sylwia współpracuje z branżą informatyczną od 7 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z uczelniami wyższymi oraz ze szkoleniowymi centrami Microsoft. Większość prowadzonych przez nią projektów dotyczyło dostarczania usług edukacyjnych w sposób stacjonarny, jak i zdalny. Zaowocowało to zdobyciem doświadczenia przy prowadzeniu projektów badawczych, szkoleniowych, testów bezpieczeństwa oraz projektów chmurowych.

Jakub Syta

Dyrektor Biura Zarządzanych Usług Bezpieczeństwa, Exatel

Jakub Syta od kilkunastu lat zarządza, doradza i audytuje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zrealizował projekty w kilkudziesięciu organizacjach, wykrył setki luk w procesach, przeszkolił setki osób. Jego misją jest sprawianie by zarządzanie cyberbezpieczeństwem stało się proste.
Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak m.in. CISA, CISSP, CISM, CRISC, jest audytorem wiodącym m.in. ISO 27001 i ISO 22301. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, doświadczony wykładowca i trener. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie w firmie Exatel kieruje Biurem Zarządzania Usługami Bezpieczeństwa świadczącym profesjonalne usługi SOC oraz ISIRT.

Adam Szczurko

Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Od 2009 roku związany z resortem spraw zagranicznych. Twórca i pierwszy Naczelnik Wydziału Reagowania na Incydenty Komputerowe BIT MSZ. Od 2012 roku Z-ca Dyrektora BIT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego a następnie od 2016 roku Dyrektor BIT MSZ. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Janusz A. Urbanowicz

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa,

Janusz A. Urbanowicz jest kierownikiem Zespołu Monitoringu i Wstępnego Rozpoznania Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa gdzie odpowiada też za kontakty z organizacjami z którymi NC Cyber współpracuje. Przedtem był członkiem zespołu CERT Polska, a jeszcze wcześniej tworzył komercyjny CERT i projektował zabezpieczenia aplikacji chmurowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.