GOŚCIE SPECJALNI

Karol Okoński

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRiST.
Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.
Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Rik Veenendaal

Koordynator, Computer Emergency Response Team

W 1978 roku wstąpił do Royal Netherlands Marine Corps. Po 15 latach (w 1993) został ponownie przydzielony do Policji Wojskowej (Koninklijke Marechaussee). Służył w różnych częściach świata, w tym w Kambodży, Iraku, Haiti i Afganistanie. W Afganistanie (w 2012) był doradcą WNP zastępcy szefa policji w Kunduz. Od 2006 roku pracuje w obszarze bezpieczeństwa IT. Pomagał zbudować od podstaw zespół ds. reagowania w sytuacjach kryzysowych. Od ubiegłego roku pracuje na stanowisku koordynatora, radcy prawnego oraz oficera szkoleniowego w Computer Emergency Response Team. Mieszka w Amsterdamie. W 2015 roku ukończył bezpieczeństwo informatyczne w Centrum im. George’a C. Marshalla.

PRELEGENCI

Jacek Bajorek

Naczelnik Wydziału Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001. Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także monitorował i nadzorował implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie ochrony zasobów informacyjnych, w tym danych osobowych, w Agencji Rządowej oraz gazowej spółce energetycznej. Menedżer bezpieczeństwa w dziedzinie rozwiązań i wdrożeń z zakresu ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Bardzo dobra znajomość administracji państwowej i sektora prywatnego.Posiada Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001, Certyfikat PRINCE2 Foundation, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji TUV Hessen oraz dyplom Trenera Certyfikowanego umiejętności miękkich.

Dariusz Balcerzak

Kierownik Działu Miejskiej Sieci Transmisji Danych, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Zawodowo związany z telekomunikacją i Internetem od początku lat 90-tych. Pracując między innymi dla ZETO S.A, Elektrim (Multimedia), Dialog (Netia)  miał przyjemność pioniersko wdrażać takie technologie jak Frame Relay, Gigabitethernet, czy też xDSL. Od 2011 roku zaangażowany w projekty teleinformatyczne dla sektora publicznego, tj. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa oraz projekty dla Gminy Wrocław. W Centrum Usług Informatycznych zatrudniony od sierpnia 2017 roku na stanowisku Kierownika Działu Miejskiej Sieci Transmisji Danych.
Prywatnie fotograf i miłośnik tanga argentyńskiego.

Sylwia Bielińska

Pełnomocnik ds. nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Prawnik specjalizujący się w szeroko pojętym bezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. Obecnie pracuje w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Od wielu lat w sektorze publicznym. W chwili obecnej pełni funkcję Pełnomocnika ds. nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa Cyfryzacji. Swoją karierę w bezpieczeństwie IT rozpoczęła w Centrum Informatycznym Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001 oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Tam zdobywała szlify jako specjalistka zajmująca się bezpieczeństwem Systemu Informacji Oświatowej.  Absolwentka Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo. Pracowała także jako prawnik/ audytor. Swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwem danych osobowych realizuje w pracy i jako ekspert. W  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ukończyła podyplomowe studia w zakresie ochrony danych osobowych, pisała pracę pod kierunkiem dr Arwida Mednisa. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych to pasja, nie tylko praca.

Michał Ciemięga

Regional Sales Manager, CyberArk

Michał Ciemięga zdobywał swoje doświadczenie oraz wiedzę z zakresu rynku bezpieczeństwa IT pracując dla takich firm jak Trend Micro czy B3System S.A. Jako Regional Sales Manager w CyberArk jest odpowiedzialny za rozwój biznesu firmy w Polsce, na Węgrzech oraz w krajach Bałtyckich. Na codzień pomaga firmom zrozumieć  ryzyka związane z niezarządzanymi i niezabezpieczonymi kontami uprzywilejowanymi oraz znajdować sposoby, które w najlepszy sposób pozwolą zlikwidować tą istotną podatność.

Renata Davidson

Prezes Zarządu, Davidson Consulting i Wspólnicy sp. z o.o

Tematyką zarządzania ciągłością działania zajmuje się od 20 lat. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Business Continuity Professional przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Posiada Najwyższy poziom certyfikacji w zakresie międzynarodowego standardu ISO 22301:2012 (ISO 22301:2012 Master) potwierdzony przez Professional Evaluation & Certification Board. Kierowała ponad 200. projektami w obszarze zarządzania ciągłością działania we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w instytucjach publicznych. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy Ministerstwie Infrastruktury. W roku 1999, p. Renata doradzała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie opracowania Narodowego Planu Działania w związku z Problemem Roku 2000. Autorką wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem operacyjnym. Jest także jednym ze współautorów kompendium “Informatyka Gospodarcza” w zakresie rozdziału poświęconemu zarządzaniu ciągłością działania oraz poradnika dla szkół “Sytuacje kryzysowe w szkole” – publikacji wydanej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Doświadczona trenerka i wykładowca.

Gabriel Dinu

Dyrektor Departamentu, National Cyberint Center (Rumunia)

Mr. Gabriel Dinu has a career of over 10 years in the Romanian Intelligence Service, he has experience as an intelligence analyst, and as a manager of cyber-intelligence departments. He is a graduate of the National Intelligence Academy ”Mihai Viteazul”.

Jakub Dysarz

Wydział Strategii, Analiz i Współpracy Międzynarodowej, Departament Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2017 w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie w Departamencie Cyberbezpieczeństwa jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za implementację dyrektywy NIS. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dobrej legislacji w czasach dynamicznie zmieniającej się technologii, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej.

Wojciech Dziomdziora

Radca Prawny, Counsel, DZP

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji i nowych technologii, zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym. Pełnił funkcję Dyrektora Spraw Publicznych i CSR w Orange Polska oraz kierował projektami kluczowymi w Grupie TP, wcześniej pracował w grupie medialnej ITI. Jest byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2000–2005 pracował w Ministerstwie Kultury, m.in. jako dyrektor departamentu prawno-legislacyjnego oraz wicedyrektor departamentu filmu i mediów audiowizualnych. Pracując w administracji publicznej zajmował się m.in. negocjacjami z Unią Europejską w dziedzinie prawa audiowizualnego i autorskiego oraz implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego. Jest członkiem – arbitrem w Komisji Prawa Autorskiego.

Piotr Głaska

Senior Systems Engineer, Infoblox

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania, projektowania i wdrażania rozwiązań sieciowych IP nabyte przez ponad 20 lat pracy w firmach różnego typu, od service providera, poprzez integratora, po producentów rozwiązań sieciowych i cybersecurity. Certyfikowany inżynier Cisco CCIE Emeritus #15966.

Adam Haertle

Redaktor Naczelny, ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Twórca i redaktor naczelny jednego z najpopularniejszych serwisów poświęconych bezpieczeństwu. Bezpiecznik z powołania i zamiłowania, zapalony prelegent i trener, bawiący i uczący słuchaczy w kraju i za granicą. Przez ostatnie kilkanaście lat odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa informacji w UPC Polska. Dzisiaj skupia się na opisywaniu zagrożeń w świecie cyber i edukacji użytkowników.

Joanna Karczewska

ekspert i audytor, ISACA Warsaw Chapter

Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w branży informatycznej. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Akademii Marynarki Wojennej na studiach podyplomowych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA – obecnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR (RODO) oraz przygotowaniu kolejnej wersji metodyki COBIT. Uczestniczy w konsultacjach polskich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

dr hab. inż. Jerzy Kosiński

profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji) i ich kontynuacji w postaci konferencji „Przestępczość teleinformatyczna XXI”. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia).

Bartosz Kryński

Regional Sales Engineer, CyberArk

Regional Sales Engineer w firmie Cyberark odpowiedzialny za Polskę, kraje bałtyckie oraz Węgry, zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną oraz zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi. Przez ponad 10 lat nabywał doświadczenia w przygotowywaniu oraz realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem środowisk teleinformatycznych, w tym aplikacji oraz baz danych (m.in. wdrożenia systemów klasy WAF, DAM, DBF, ADC). Pracując w Clico jako starszy konsultant uczestniczył w wielu testach penetracyjnych oraz audytach bezpieczeństwa dużych instytucji w Polsce. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Bogdan Lontkowski

Regional Director PL, CZ, SL, Baltics, Ivanti

Od 5 lat z sukcesem zarządza w firmie Ivanti (LANDESK to teraz Ivanti) regionem Polska, Czechy, Słowacja oraz kraje nadbałtyckie skutecznie budując pozycję marki na podległych rynkach. W tym okresie Ivanti wygrał wiele interesujących projektów w tym m.in. największy w Polsce przetarg ITSM w Poczcie Polskiej. Budowanie kanału partnerskiego oraz ulokowanie po stronie partnerów kompetencji to główny element strategii implementowanej w regionie. We wcześniejszym okresie Bogdan Lontkowski pracował przez kilka lat w Microsofcie i 8 lat w Fujitsu Siemens Computers, gdzie odpowiadał za rynek konsumencki oraz budowanie kanału partnerskiego dla SMB.

płk Grzegorz Małecki

Dyrektor Programów Cyberbezpieczeństwo i Gospodarka i Energetyka, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

płk Grzegorz Małecki – były Szef Agencji Wywiadu (2015-2016), ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, posiadający wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych  w polskich służbach specjalnych m.in. doradca szefa ABW oraz AW, zastępca szefa delegatury UOP; dyplomata w Ambasadzie RP w Madrycie (2009 – 2012); Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz dyrektor biura w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2005 – 2008), certyfikowany audytor wewnętrznych, twórca i pierwszy szef Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu w Urzędzie Miasta Opola, wykładowca akademicki, autor licznych artykułów i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa państwa, służb specjalnych, cyberbezpieczeństwa, wywiadu gospodarczego, historii i sytuacji politycznej Hiszpanii; uczestnik i prelegent szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji z dziedziny cyberbezpieczeństwa, zarządzania i nadzoru służb specjalnych, bezpieczeństwa i wywiadu UE i NATO – przewodniczący Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (CIC NATO) w 2016 r. Obecnie senior fellow oraz dyrektor Programów Cyberbezpieczeństwo i Gospodarka i Energetyka  Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

dr inż. Jacek Oko

Zastępca Kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji i Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo – Superkomputerowego,

Nadzoruje i realizuje prace związane z rozwojem i utrzymaniem narzędzi i środowiska informatycznego Politechniki Wrocławskiej i środowiska Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki i rozwoju społeczeństwa informacyjnego zarówno w zakresie planowania jak i wdrażania i zarządzania systemami. Wdrażał innowacyjne systemy telekomunikacyjne (w tym system monitorowania sygnalizacji oraz interaktywna platformę telewizyjną (IPTV). Aktywność zawodowa obejmowała zarówno działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Uczelni jak i menadżerską podmiotów komercyjnych (w tym:, Telefonia Dialog, TK3, Televideomedia, Avista Media).

dr Jacek Orzeł

Dyrektor Biura Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Jacek Orzeł jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył  również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podypolomowe bankowości na SGH. Jest ekspertem z zakresu ryzyka i bezpieczeństwa, a także specjalistą zarządzania procesowego i projektowego. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Przez całe życie zawodowe zajmuje się różnymi aspektami bezpieczeństwa (ponad 20 lat). Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest dyrektorem Biura Polityki Bezpieczeństwa w MIiR,  a wcześniej pracował m.in. w: MR, GUS, INVEST-BANK S.A. i NBP.

kom. Dominik Rozdziałowski

Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na kierunku Informatyka w ekonomii oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Wieloletni funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, następnie Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Jerzy Surma

Szef Narodowego Centrum Kryptologii, Ministerstwo Obrony Narodowej

Kierownik studiów podyplomowych Zarządzania Cyberbezpieczeństwem, Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Dr hab. inż. Jerzy Surma jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył m.in. Executive Program na MIT Sloan School of Management. W ostatnich latach pracował jako visiting scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. Naukowo zajmuje się analizami oraz eksploracją danych m.in. w zakresie Social Media, Business Intelligence oraz Cyber Threat Intelligence.
Narodowe Centrum Kryptologii to jednostka podległa Ministerstwu Obrony Narodowej, zajmująca się badaniami i wdrażaniem rozwiązań kryptograficznych na potrzeby polskiej administracji publicznej i wojska.

Leszek Tasiemski

VP, R&D, F-Secure

Odpowiedzialny za dział R&D produktów B2B w firmie F-Secure. Przez wiele lata kierował działem Rapid Detection Center oraz R&D produktów związanych z wykrywaniem ataków oraz podatności w F-Secure. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych oraz analiz powłamaniowych, głównie dla europejskiego sektora finansowego. Entuzjasta zastosowań sztucznej inteligencji w wykrywaniu cyber ataków. Absolwent Informatyki, Ekonomii oraz MBA. Prywatnie, w ramach stowarzyszenia MBA Poznań-Atlanta, rozwija nowe pokolenie liderów oraz wspiera start-upy jako mentor.

Kash Valji

Director of Consulting Systems Engineering, Fortinet

He has more than 18 years of experience in the network security industry. His focussed areas include; authentication, threat intelligence, denial of service and malware analysis. Kash has a BA honours degree in Information Systems and Masters of Science in Distributed Computing Systems from the University of Greenwich.

Maciej Wardaszko

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej, Centralny Ośrodek Informatyki

19 lat w branży IT. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku związany z Grupą Telekomunikacji Polskiej, gdzie współpracował m.in. przy budowie rozwiązań opartych o infrastrukturę klucza publicznego w ramach Centrum Certyfikacji Signet, dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań klientom Grupy oraz rozwijaniem działalności integratorskiej Grupy. W kolejnych latach pracował jako konsultant w Oracle i IBM, doradzając i realizując strategiczne projekty dla klientów tych firm, związane m.in. z obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Od 2013 roku w PKO BP, gdzie współtworzył m.in. branżowe Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, doradzał w budowie strategii PKO BP w zakresie IT, zarządzał obszarem zgodności, finansów i ciągłości działania w trakcie procesu łączenia PKO BP z Nordea Bank Polska, a także realizował procesy zarządcze w obszarze IT związane procesem wytwórczym i architekturą IT.
Od 2016 roku pracuje w Centralnym Ośrodku Informatyki, gdzie odpowiada za obszar bezpieczeństwa, audytu i kontroli wewnętrznej, dbając o bezpieczeństwo rejestrów państwowych, e-usług dostarczanych obywatelom. W ramach swych działań zbudował i rozwija funkcje bezpieczeństwa w COI w zakresie procesów wytwarzania oprogramowania, wewnętrznych mechanizmów bezpieczeństwa oraz Security Operations Center.

Magdalena Wrzosek

Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii w PIB NASK Oficer Łącznikowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, NASK PIB

Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii w PIB NASK, gdzie odpowiada za kwestie strategiczne regulacyjne i organizacyjne związane z cyberbezpieczeństwem. Twórca projektu CyberPolicy (https://cyberpolicy.nask.pl). W 2017 roku koordynowała europejski projekt Cooperative Models for Public Private Partnership (PPPs) and Information Sharing and Analysis Centers (ISACs).

Od stycznia 2018 Oficer Łącznikowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

W latach 2014 – 2016 pracowała w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie odpowiadała m.in. za negocjacje Dyrektywy NIS, planowanie i koordynację europejskich ćwiczeń reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego Cyber Europe (edycja 2014, 2016), współpracę międzynarodową oraz implementację zapisów Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP.

Politolog, kulturoznawca, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Konstancji w Niemczech. Studia podyplomowe z zarządzania projektami, zarządzania bezpieczeństwem informacji, prawa międzynarodowego i służby zagranicznej. Ukończyła także Europejskie Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. Greorgea’ a Marshall’a w Garmisch – Partenkirchen (Program on Cyber Security Studies (PCSS) oraz Seminar on Regional Security (SRS)). W 2016 roku brała udział w programie „International Visitor Leadership Program” poświęconemu cyberbezpieczeństwu, organizowanego przez Departament Stanu USA. Doktorantka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie wykłada zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.

Igor Ziniewicz

Członek Zarządu, Davidson Consulting i Wspólnicy sp. z o.o

Z wykształcenia inżynier oprogramowania. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych, a od 15 lat kieruje projektami w obszarze zarządzania ciągłością działania. Jest ekspertem wiodącym w projektach prowadzonych w firmach z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i informatycznego. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i oraz w tematyce utrzymania ciągłości działania usług ICT.
Autor metodyki analizy zagrożeń dedykowanej do stosowania w projektach BCM oraz metodyki identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego w rozbudowanych środowiskach teleinformatycznych. Jest doświadczonym trenerem.

RADA PROGRAMOWA

Jarosław Abramczyk

Dyrektor, Centrum Informatyki Resortu Finansów

Manager z ponad 26 letnim doświadczeniem na stanowiskach managerskich w instytucjach międzynarodowych i krajowych w sektorze finansowo – bankowym. Wcześniej Członek Zarządu FM Bank SA, Dyrektor Zarządzający IT w Banku Pocztowym SA, Dyrektor Operacyjny w HSBC Bank Polska SA, doświadczenie zawodowe zbierał również w WestLB Bank Polska SA, HSBC Bank plc, Polskim Banku Rozwoju SA i innych instytucjach. Brał udział uruchomieniu działalność operacyjnej dwóch banków w Polsce. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie: Strategii Informatycznych, projektów informatycznych, rozwój systemów, procesów i produktów.

Prof. Tomasz Aleksandrowicz

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych i pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100 pozycji naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, walki informacyjnej i teorii analizy informacji.

Sylwia Bielińska

Pełnomocnik ds. nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Prawnik specjalizujący się w szeroko pojętym bezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. Obecnie pracuje w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Od wielu lat w sektorze publicznym. W chwili obecnej pełni funkcję Pełnomocnika ds. nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa Cyfryzacji. Swoją karierę w bezpieczeństwie IT rozpoczęła w Centrum Informatycznym Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001 oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Tam zdobywała szlify jako specjalistka zajmująca się bezpieczeństwem Systemu Informacji Oświatowej.  Absolwentka Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo. Pracowała także jako prawnik/ audytor. Swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwem danych osobowych realizuje w pracy i jako ekspert. W  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ukończyła podyplomowe studia w zakresie ochrony danych osobowych, pisała pracę pod kierunkiem dr Arwida Mednisa. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych to pasja, nie tylko praca.

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego , NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Komendant Główny Straży Granicznej w latach 1997-2001, Komendant Główny Policji w latach 2005-2007. Od lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o. W latach 2008 – 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie. Od 2011 r. kieruje Departamentem Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Juliusz Brzostek

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

Doświadczony menadżer, który rozpoczął karierę od programisty i architekta systemów IT. Pracował w firmach w kraju i za granicą. Od 2002 roku związany z NASK PIB. Przez wiele lat kierownik zespołu projektów bezpieczeństwa. Lider wielu strategicznych projektów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Laureat nagrody Security Excellence Award 2017. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i podyplomowych studiów Executive MBA prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention / CSO Council

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Łukasz Łakomski,

Dyrektor Biura Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Paweł Nogowicz

Ekspert, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi. Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”. Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

Michał Ostrowski

Regional Director Eastern Europe, FireEye

Michał Ostrowski, z zawodu ekonomista. W branży IT pracuje od prawie dwudziestu lat. Od prawie 15 lat związany z bezpieczeństwem IT. Zarządza regionem Europy Wschodniej, Rosji i krajów CIS. Wcześniej przez 7 lat pracował w McAfee.

Piotr Filip Sawicki

Prezes Zarządu, ISACA Warsaw

Audytor IT i bezpieczeństwa IT oraz doradca w zakresie bezpieczeństwa IT w instytucjach finansowych, MSZ i Big4. Absolwent Instytutu Informatyki Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Certified Information Security Manager (CISM) i Certified Information Systems Auditor (CISA). Prezes Zarządu Stowarzyszenia ISACA Warszawa. Ekspert d/s bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Krzysztof Silicki

Wicedyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył centrum cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Andrzej Szyszko

Zastępca Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Energii

Obecnie zatrudniony jest w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Energii, w który odpowiada przede wszystkich za aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, realizowaniem zadań dla organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa oraz organizowaniem CSIRT sektorowego dla sektora energia. Ponadto, do zadań Departamentu należy przygotowanie obronne urzędu oraz ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna a także zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

Wcześniej pracował w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, gdzie odpowiadał za implementację dyrektywy „NIS”, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie kryzysowe oraz międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa.

Uprzednio pełnił tam funkcję naczelnika Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej, gdzie zajmował się dyrektywą „NIS” oraz koordynowaniem współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pracował również w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie kierował Wydziałem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (MSWiA), tworzył i nadzorował wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP. Natomiast w Komendzie Głównej Policji, do głównych obowiązków należało kierowanie sekcją teleinformatyki oraz prowadzenie projektów informatycznych SISone4All, SIS I+ SIS II (KSI) od strony merytoryczno-technicznej.

Ponadto, Andrzej Szyszko jest biegłym sądowym z zakresu informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykładowcą akademickim z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.