Jeremi Olechnowicz

Kierownik Wydziału Centrum Operacji Bezpieczeństwa / Departament Bezpieczeństwa

Centrum e-Zdrowia

Od 2005 związany z Informatyką w administracji publicznej w sektorze zdrowia. Doświadczenie zbudował m.in. na stanowisku administratora oraz pełniąc obowiązki kierownika Wydziału Informatyki w Ministerstwie Zdrowia. Do 2021 pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie kieruje Wydziałem Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia. Propagował wiedzę z security awareness w cyklu spotkań dla kadry kierowniczej i informatycznej wybranych szpitali. Aktywnie uczestniczył w Unijnych spotkaniach dotyczących wymiany wiedzy związanej implementacją dyrektywy NIS oraz wymiany doświadczeń związanych z wpływem pandemii na cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia

Tomasz Jedynak

Cybersecurity Sales Manager

Cisco

W Cisco Systems od 2013 roku. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Polsce. Poprzednio pracował na stanowiskach inżynierskich min. jako architekt oraz konsultant rozwiązań cyberbezpieczeństwa. W swoim portfolio posiada wiele branżowych certyfikatów min. CISSP, CEH. Prywatnie miłośnik gry na gitarze, słuchania ciężkiej muzyki, podróży oraz spotkań z przyjaciółmi.

Krzysztof Nierodka

Major Account Manager

Check Point

Krzysztof Nierodka jest związany z firmą Check Point Software Technologies od 11 lat. Początkowo zatrudniony jako inżynier wsparcia sprzedaży, obecnie opiekuje się kluczowymi klientami firmy.W przeszłości pracował jako inżynier w Internet Security Systems, jak również wiele lat spędził w instytucjach administracji państwowej, gdzie zajmował się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Michał Ceklarz

Senior Security Specialist

Microsoft Polska

 

Jacek Skrzydło

Senior Security Specialist

Microsoft Polska

 

Piotr Kędra

Business Development Manager

Integrale IT Sp. z o.o.

Inżynier z 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania i realizacji rozwiązań sieciowych (Cyber Security, Data Center, sieci kampusowe). Swoją wiedzą chętnie się dzieli szkoląc Klientów i firmy z kanału partnerskiego swoich pracodawców. W ostatnich latach specjalizuje się w rozwiązaniach dla DataCenter w oparciu o technologie IP Fabric, zintegrowane z systemami bezpieczeństwa oraz systemami wirtualizacji.

Łukasz Miązek

Inżynier Bezpieczeństwa

IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

Inżynier Bezpieczeństwa firmy It Systems and Solutions, specjalizujący się w systemach XDR oraz analizy ryzyka w organizacjach. Posiadający bogate doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych pozwalających podnieść poziom bezpieczeństwa i skutecznie nim zarządzać.

Maksymilian Mróz

Inżynier Bezpieczeństwa

IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

Inżynier Bezpieczeństwa firmy IT Systems and Solutions. Specjalizuje się w bezpieczeństwie urządzeń końcowych. Doświadczenie zdobywał w trakcie wielu wdrożeń mających na celu zabezpieczenie małych, jak i dużych środowisk IT.

Roman Łożyński

Dyrektor Pionu (DIV), Zastępca Dyrektora do Spraw Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych

Centrum e-Zdrowia

W Centrum e-Zdrowia odpowiada za cyberbezpieczeństwo i procesy eksploatacji systemów informatycznych. Absolwent studiów MBA w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Global Knowledge Richardson (TX USA), a także studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej. Obecnie w trakcie studiów w Akademii Zarządzania IT oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego.

Obecnie w Centrum E – zdrowia nadzoruje prace Departamentu Bezpieczeństwa, współtworzy plany eksploatacji i ciągłości działania oraz nadzoruje infrastrukturę systemów kluczowych w Departamencie Eksploatacji CEZ.

Bartłomiej Cholewa

Territory Manager

Ivanti

Nazywam się Bartłomiej Cholewa. Pracuję w firmie Ivanti na stanowisku Territory Manager i odpowiadam za biznes Ivanti w Polsce. Ze świadczeniem usług IT oraz zarządzaniem i zabezpieczaniem endpointów jestem związany od wielu lat, pracując w większości na stanowiskach handlowych. Praktykę zdobywałem w firmie będącej dystrybutorem rozwiązań IT jako Product Manager oraz u integratora jako Business Development Manager w dziale ITSM (IT Service Management). Szerzę misję Everywhere Workspace, w której Ivanti jest liderem. Cenię sobie pracę zespołową oraz nieskrępowaną komunikację – podstawę do realizacji celów różnej wielkości projektów, w których uczestniczyłem.

Nauki pobierałem na Politechnice Warszawskiej – zarówno realizując potrzeby zawodowe (Zarządzanie Zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość) jak i hobby (Akustyka). Prywatnie lubię muzykę i jej różne perspektywy oraz chciałbym wrócić do gry w tenisa stołowego.

Dominik Ciszewski

Account Manager

Grupa Damiko

Od początku kariery zawodowej związany z szeroko rozumianym IT: zarówno od strony hardwarowej jak też oprogramowania i outsourcingu usług. Od dziesięciu lat współpracuje z Grupą Damiko, zajmując się rozwojem biznesu firmy w obszarach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury i ochroną danych oraz zarządzaniem w IT i automatyzacją procesów biznesowych.

Prywatnie osoba rodzinna i towarzyska, amator trekkingu i sportów zimowych oraz mól książkowy.

Grzegorz Gnych

Wiceprezes Zarządu

nFlo sp. z o.o.

Manager sprzedaży z ponad 22 letnim doświadczeniem w branży IT oraz sektorze telekomunikacyjnym.

Karierę zawodową rozpoczynał w dziale infolinii Era GSM, by po 2 latach dołączyć do sił sprzedaży biznesowej operatora, gdzie przez kolejne 10 lat z sukcesami sprzedawał i współtworzył nowatorskie rozwiązania telekomunikacyjne dla największych firm komercyjnych oraz instytucji publicznych.

Od 2011 roku związany z branżą IT jako dostawca kompleksowych rozwiązań i usług integratorskich dla sektorów: finansowego, retail, telco oraz public.
Z powodzeniem sfinalizował dziesiątki kompleksowych projektów informatycznych łączących infrastrukturę, oraz oprogramowanie z usługami wdrożeniowymi.

W nFlo odpowiada za dział sprzedaży usług i rozwiązań informatycznych, w tym cyberbezpieczeństwo.

Prywatnie fan nowych technologii, zapalony fotograf-podróżnik, ojciec dwóch wspaniałych synów, a od niedawna licencjonowany pilot bezzałogowych statków powietrznych.

Artur Marek Maciąg

Analityk bezpieczeństwa,
Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa

16 lat zawodowo związany z bezpieczeństwem informacji w globalnych instytucjach rynku finansowego. Do maja 2022 zatrudniony w grupie BNY Mellon na potrzeby wielokierunkowych analiz ryzyka technologicznego i procesowego. Od ponad czterech lat aktywnie działający na forum Technology Risk &Information Security Wrocław i jej społecznej aktywności – Inicjatywy Kultury Bezpieczeństwa. Wolontariusz SANS OUCH! Newsletter, uczestnik spoleczności SANS Security Awareness. Entuzjasta i poszukiwacz szerszej perspektywy analizowanego problemu, związanej z szeroko pojętą wymianą informacji, kontekstem biznesowym i technologicznym. Zwolennik standaryzacji w zakresie technologii, przejrzystości procesów i otwartego oprogramowania.  Aktywnie zaangażowany w promowanie Netykiety i Cyber Security Framework jako dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa w życiu prywatnym i służbowym. Praktyk i teoretyk Pechowej12 oraz CyberMindfullness.

Krzysztof Kłaczek

Dyrektor zarządzający, IMNS Polska

Dyrektor Zarządzający w firmie IMNS Polska, dostarczającej usługi konsultingowe z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów ICT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży ITSec, zarządza i doradza w projektach dla klientów z różnych branż.

Marcin Spychała

BigFix Technical Advisor, CEE&Nordics

HCL Software

Marcin Spychała od roku pracuje na stanowisku Technical Advisor w HCL gdzie odpowiada za sprawne wdrażanie platformy HCL BigFix w klientów w regionie CEE i krajach skandynawskich.
Poprzednio pracował jako architekt rozwiązań dla IBM w dziale Security. W ciągu 7 lat lat zajmował się projektowaniem systemów bezpieczeństwa dla klientów IBM. W swojej pracy łączy praktyczną wiedzę o łamaniu zabezpieczeń z dobrym zrozumieniem rzeczywistych potrzeb klientów.
Wielki fan socjotechniki co często demonstruje podczas konferencji oraz wydarzeń typu live hacking.
Marcin posiada również głęboką wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz legislacji dotyczącej cyber bezpieczeństwa w obrębie Unii Europejskiej.

Płk Łukasz Jędrzejczak

Szef CSIRT MON, zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. Cyberbezpieczeństwa

MON

Od 2003 r. podjął służbę w Policji. W 2016 r. oddelegowany do FBI Pittsburgh (NCFTA), komórki zajmującej się zwalczaniem cyberprzestępczości. . Od grudnia 2016 r. do lipca 2018 r. kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie, realizującego współpracę międzynarodową w zakresie zwalczania Cyberprzestępczości, (punkt kontaktowy dla Polski zgodnie z Konwencja Budapesztańską). Od marca 2018 r. do marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i nadzór nad jednostkami RON z tego zakresu. Od kwietnia 2020 r. szef CSIRT MON oraz zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. Cyberbezpieczeństwa.

Karol Okoński

Dyrektor, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego (PL & CEE)

PwC Polska

Karol Okoński jest Dyrektorem odpowiedzialnym w PwC za obszar cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Przeprowadza oceny dojrzałości cyberbezpieczeństwa i doradza instytucjom w zakresie strategii i zarządzania cyberbezpieczeństwem, szczególnie z perspektywy optymalizacji procesów, odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz spełnienia wymogów regulacyjnych. Realizował projekty m.in. dla ENISA, globalnego producenta FMCG, wiodącego operatora logistycznego, prywatnej sieci szpitali, narodowej agencji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i dla jednego z krajów Bałkanów Zachodnich.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i ma prawie 20 letnie doświadczenie w branży ICT. Od czerwca 2016 do grudnia 2019 był wiceministrem cyfryzacji, a od grudnia 2019 do grudnia 2020 Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2019 był Członkiem Zarządu European Cyber Security Organisation (ECSO). W ministerstwie nadzorował obszar cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług cyfrowych oraz rozwoju i utrzymania rejestrów państwowych, a także brał aktywny udział we współpracy międzynarodowej przy polityce cyfrowej. Oprócz tego był m.in. Wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczącym Rady Architektury IT przy KRMC i Współprzewodniczącym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był również Przewodniczącym Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Cyfrowej Tożsamości, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych i Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa.
Wcześniej w latach 2001-2012 pracował w Accenture, a następnie pomiędzy 2012 i 2016 pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

Robert Żelazo

Dyrektor Regionalny

Cybereason

Robert Żelazo, pełniąc funkcję Dyrektora Regionalnego w Cybereason, odpowiedzialny jest za rozwój firmy w Europie Środkowo-wschodniej. Swoją karierę zaczynał w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Następnie, pracując w polskim oddziale Sun Microsystems począwszy jako inżynier, a następnie jako Product Sales Manager, odpowiedzialny był za sprzedaż oprogramowania firmy w Polsce i krajach ościennych. W 2002 roku Robert Żelazo założył polski oddział firmy Check Point Software Technologies, gdzie przez cztery lata pełnił funkcję Country Managera. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Regionalnego w firmie McAfee, a po sześciu latach założył regionalny oddział firmy FireEye, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego na Europę Środkowo-wschodnią. Następnie, po czterech latach Robert Żelazo objął podobne stanowisko w firmie Palo Alto Networks, a od marca bieżącego roku zaczął tworzyć regionalny oddział amerykańskiej firmy Cybereason - lidera rozwiązań do powstrzymywania najbardziej zaawansowanych ataków cybernetycznych.

Maciej Cetler

CTO i współzałożyciel

Tameshi

Od wielu lat wspiera instytucje rynku wysoko regulowanego w migracjach do chmury AWS. Łączy bogate doświadczenie i najlepsze praktyki biznesowe, które pomagają klientom w osiąganiu celów związanych z transformacją cyfrową. Od lat współpracuje z globalnymi przedsiębiorstwami w finansach, FMCG, ochronie zdrowia i e-commerce. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z compliance, w szczególności w sektorze finansowym. Laureat AWS Migration Prospecting Ninja, prestiżowej nagrody przyznawanej przez AWS.

Tadeusz Selbirak

Dyrektor Techniczny

Softinet

Dyrektor techniczny w firmie Softinet. W branży IT od 2005 roku. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką cyberbezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie jako programista. Specjalizuje się w rozwiązaniach firmy Fortinet (certyfikowany inżynier NSE), w tym również w rozwiązaniach typu SIEM. Praktyk – prowadzi liczne projekty, wdrożenia, szkolenia i warsztaty techniczne.

Łukasz Łoska

Systems Engineer

Fortinet

Absolwent wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od przeszło 10 lat zajmuje się tematyką wdrożeń oraz projektowania rozwiązań sieciowych oraz systemów bezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując u integratorów systemowych takich jak: Qumak, Sprint oraz Trecom, gdzie pracował jako inżynier oraz architekt.

Jacek Barski

Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji, Główny Informatyk Urzędu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jacek Barski jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji - Głównym Informatykiem Urzędu. Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie jest związany od 2007 roku do chwili obecnej.
Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki - specjalność Zarządzanie Zasobami Informatycznymi.

Sylwia Karolak-Marcinkowska

Specjalista Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Sylwia Karolak-Marcinkowska, ukończyła studia na kierunku Europeistyka w zakresie Prawo i administracja oraz na kierunku Stosunki międzynarodowe – specjalność: publiczne prawo
międzynarodowe. Przez lata zdobywała liczne umiejętności i kwalifikacje m.in. z zakresu metod i technik trenerskich, CISCO, ECDL, Microsoft, międzynarodowe szkolenie CEPOL dot. cyberprzestępczości.
Posiada umiejętności lingwistyczne z języka angielskiego (certyfikat TELC), niemieckiego (certyfikat WiDaF), hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego. Z zamiłowania podróżnik, z zawodu informatyk i specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego. Od 14 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, gdzie zajmuje się m.in. budową i rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie.
Jest pomysłodawczynią i organizatorem licznych konferencji i wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu w Internecie (cykl konferencji CyberBezpieczni, Dzień Bezpiecznego Internetu z debatą wśród młodzieży, ECSM – Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie dla pracowników Urzędu obowiązkowego szkolenia elearningowego z zakresu cyber, prowadzenie lekcji bezpieczeństwa dla osób 45+). Współredaktor treści umieszczanych na profilach społecznościowych WSI. oraz serwisu www.si.lodzkie.pl, gdzie przez wiele lat współtworzyła SIbloga dot. bezpieczeństwa w sieci oraz nowych technologii. Współpracuje z Wydziałem do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką oraz NASK jako osoba ds. organizacyjnych oraz edukacyjnych i PR. Członek grupy EURALO (European Regional At-Large Organization). Laureatka Listy 100 roku 2021 tj. lista osób, która w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniają się do rozwoju umiejętności cyfrowych

Kinga Grzelczyk

Koordynator Zespołu

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Kinga Grzelczyk - Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Studia nad bezpieczeństwem ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwie informacji. Doświadczenie w sektorze publicznym uzyskała odpowiadając za wdrażanie nowych projektów, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i wypełnianie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Janusz Małgorzaciak

Security Team Unit Lead

Microsoft Polska

Kieruje działem zajmującym się sprzedażą rozwiązań bezpieczeństwa IT. Ponad 25 lat doświadczenia na rynku rozwiązań IT. Przez wiele lat wspólnie z partnerami umacniał pozycję rozwiązań Microsoft Dynamics na polskim rynku. Przez ostatnie 5 lat prowadził dział Modern Workplace będąc odpowiedzialnym za sprzedaż i adopcję rozwiązań nowoczesnego środowiska pracy. W trakcie tego okresu wprowadzony został na rynek Microsoft Teams. Obecnie odpowiada za sprzedaż rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rozwiązań IT do klientów segmentu Enterprise. Nowoczesne narzędzia zabezpieczające środowiska klientów w transformacji do chmury - ochrona tożsamości, narzędzia monitorowania i zarządzania urządzeniami, klasyfikacja informacji, rozwiązania Security Operations Center.

Zuzanna Polak

Kierownik Zespołu Budowania Świadomości Cyberbezpieczeństwa

NASK

Absolwentka psychologii, od ponad 10 lat zaangażowana w działalność edukacyjno-popularyzatorską w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz zwalczania treści nielegalnych w NASK. Autorka publikacji na temat różnych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, prelegentka na wielu wydarzeniach z branży cyberbezpieczeństwa. W latach 2012-2014 była skarbnikiem zarządu stowarzyszenia INHOPE, zrzeszającego punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnych treści (hotline) w ponad 40 krajach. Obecnie zaangażowana w projekty z zakresu budowania świadomości Cyberbezpieczeństwa dla różnych grup społecznych – administracji, sektora MŚP oraz zwykłych użytkowników Internetu.

Grzegorz Nocoń

System Engineer

Sophos

Grzegorz Nocoń jest inżynierem systemowym w firmie Sophos odpowiedzialnym za Europę Środkowo-Wschodnią. Dołączył do firmy Sophos w 2017 roku, a jego codziennym obszarem działania jest rozwój kanału w Europie Wschodniej, prowadzenie testów POC w strategicznych projektach oraz prowadzenie szkoleń certyfikacyjnych. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, związany z informatyką od ponad 19 lat. Zdobywał doświadczenie pracując ponad 10 lat w kanale dystrybucji. Początkowo odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, by w końcu odpowiadać za zespół wsparcia przedsprzedażowego. Zwolennik teorii holistycznego podejścia do bezpieczeństwa, prywatnie pasjonat crossfitu i literatury fantasy.

Paweł Dziuba

Dyrektor

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Paweł Dziuba jest ekspertem w zakresie zarządzania, cyberbezpieczeństwa i budowy zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia.
Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, na którym ukończył także studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W jego dorobku naukowym znajdują się również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz liczne kursy z obszarów cyberbezpieczeństwa, IT oraz zarządzania.

Dorota Bałachowska

Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności

Urząd Dozoru Technicznego

Nie tylko IT czyli cyberbezpieczeństwo w infrastrukturze
Niedoceniany aspekt bezpieczeństwa – czyli bezpieczeństwo OT i jego znaczenie w kontekście spółek i jednostek infrastrukturalnych należących do samorządów. Obszary największych zagrożeń i potrzebne działania. Urząd Dozoru Technicznego - wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa: zarządzenie ryzykiem, ciągłość działania, audyty cyberbezpieczeństwa.

Tomasz Pająk

IT Security Consultant, CLICO

Absolwent wydziału Elektroniki na Wojskowej Akademii Technicznej, od 5 lat zajmujący się systemami IT klasy Enterprise. Podczas pracy na szczeblu operatorskim, integratorskim oraz dystrybucyjnym, zbudował duże doświadczenie w zakresie technologii DataCenter oraz Security. Obecnie zajmuje się technologiami wykorzystującym Machine Learning oraz modele behawiorystyczne do detekcji zagrożeń.

Grzegorz Łazęcki

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

Ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od blisko 20 lat związany z branżą IT. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w największych polskich firmach informatycznych. Współtwórca oraz Członek Zarządu firmy IT Systems and Solutions Sp. z o.o., jednego z wiodących integratorów IT w Polsce. Dyrektor ds. Rozwoju Produktu odpowiedzialny za projektowanie i budowę wysokowydajnych, dostępnych i bezpiecznych środowisk IT. Współtwórca nagradzanych ogólnopolskich projektów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i doradztwie w zakresie cybersecurity.

Katarzyna Prusak-Górniak

Cyber attache, Wiceprzewodniczaca Rady Zarzadzajacej ECCC
Przedstawicielstwo RP przy UE

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, cyber attaché w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialna za negocjacje projektu dyrektywy NIS2, sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, elektronicznej identyfikacji, elektronicznej administracji oraz przetwarzania w chmurze. Była dyrektorka Departamentu Prawnego Ministerstwa Cyfryzacji, odpowiedzialna za proces legislacyjny przepisów zapewniających wdrożenie dyrektywy NIS oraz stosowanie RODO, współautorka komentarza do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Michał Nycz

Account Executive

Akamai Technologies

10 lat doświadczenia w prowadzeniu relacji biznesowych z największymi firmami na rynku z sektora telekomunikacyjnego, publicznego, finansowego oraz e-commerce. Odpowiedzialny za realizację projektów z zakresu utrzymania i developmentu systemów IT, a także za rekomendacje, dotyczące implementacji rozwiązań chmurowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach, służących do poprawy bezpieczeństwa i wydajności aplikacji webowych, ochrony infrastruktury przed atakami DDoS, a także zapewnienia bezpiecznych dostępów zdalnych. Od 2017 roku, jako Account Executive, pracuje nad intensywnym rozwojem Akamai w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl