Robert Gregorczyk

Dyrektor Handlowy, Sektor - Instytucje Publiczne

F5/NGNiX/Shape Polska

Piotr Dzwonkowski

Audytor, Konsultant, Trener

TriSec Consulting, ISSA Polska

Piotr Dzwonkowski zajmuje się różnymi obszarami związanymi z przetwarzaniem informacji: zarządzaniem, ryzykiem, bezpieczeństwem, audytem oraz spełnieniem wymagań prawnych, regulacyjnych lub normatywnych. Jest akredytowanym trenerem ISACA i prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu CISA, CISM i CRISC, a także warsztaty z obszaru zarządzania ryzykiem IT, COBIT i ISO/IEC 27001, ISO 22301, RODO i z Cyberbezpieczeństwa. Jest czynnym audytorem wiodącym ISO/IEC 27001 w dwóch jednostkach certyfikacyjnych.
Posiada certyfikaty ISACA: CISA, CISM i CRISC.

Michał Nycz

Account Executive

Akamai Technologies

10 lat doświadczenia w prowadzeniu relacji biznesowych z największymi firmami na rynku z sektora telekomunikacyjnego, publicznego, finansowego oraz e-commerce. Odpowiedzialny za realizację projektów z zakresu utrzymania i developmentu systemów IT, a także za rekomendacje, dotyczące implementacji rozwiązań chmurowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach, służących do poprawy bezpieczeństwa i wydajności aplikacji webowych, ochrony infrastruktury przed atakami DDoS, a także zapewnienia bezpiecznych dostępów zdalnych. Od 2017 roku, jako Account Executive, pracuje nad intensywnym rozwojem Akamai w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Filip Glock

Solutions Engineer

Akamai

Ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z systemami IT opartymi na różnych technologiach. Przez 9 lat projektował, wdrażał i zarządzał rozproszonymi systemami bezpieczeństwa opartymi na video streamingu. W Akamai od 2017 roku jest Solutions Engineerem, gdzie pomaga organizacjom w cyfrowej transformacji, poprzez wdrażanie oraz consulting dotyczący rozwiązań z zakresu performance oraz bezpieczeństwa.

 

Jacek Bajorek

Naczelnik Wydziału, Biuro Polityki Bezpieczeństwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Piotr Wlazły

IT Sr Team Manager - Cyber Security

3M

Posiada ponad 12 lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa IT. Doświadczenie zdobywał pracując zarówno w modelu outsourcingowym dla wielu małych i średnich firm jak i w dużych organizacjach ze złożonymi technologiami cyberbezpieczeństwa. Interesuje się rozmaitymi systemami bezpieczeństwa, nowymi technologiami oraz gadżetami.

Adrianna Gnatowska

Associate

Gawroński & Partners

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studiowała też prawo na Uniwersytecie w Tartu (Estonia), a także na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w Szkole IP prowadzonej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Doświadczenie Adrianny obejmuje szerokie spektrum spraw z obszaru prawa pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zwolnienia grupowe i restrukturyzację zatrudnienia. Adrianna zajmuje się też sprawami ochrony danych osobowych w tym doradztwem przy wdrożeniach RODO oraz bieżącym doradztwem w sektorach energetycznym, finansowym, nieruchomościowym. Adrianna doradza w zakresie marketingu bezpośredniego (komunikacja marketingowa za pomocą email, telefonu oraz cookies).

 

Rafał Krakowski

Audytor, Konsultant, Trener

TriSec Consulting, ISSA Polska,

Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji , zarządzania ciągłością działania i ryzykiem. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach jako informatyk, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na Europę Centralną i Wschodnią, BCM manager i doradca. Kolejne lata doświadczenia jako ekspert bezpieczeństwa informacji, kierownik projektów, audytor i doradca d.s. bezpieczeństwa informacji zdobywał w consultingu. Członek ISSA Polska. Posiada certyfikaty CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO 22301 Lead Auditor, Certified Risk Manager.

dr Jacek Orzeł

Dyrektor Biura Polityki Bezpieczeństwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Jacek Orzeł jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe bankowości na SGH. Jest ekspertem z zakresu ryzyka i bezpieczeństwa, a także specjalistą zarządzania procesowego i projektowego. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych, a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Przez całe życie zawodowe zajmuje się różnymi aspektami bezpieczeństwa (ponad 20 lat). Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest dyrektorem Biura Polityki Bezpieczeństwa w MFiPR, a wcześniej pracował m.in. w: MIiR, MR, GUS, INVEST-BANK S.A. i NBP.

Marcin Kacprzak

Senior System Engineer

FireEye

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał podczas wielu projektów integratorskich, dotyczących implementacji systemów Bezpieczeństwa IT, Monitorowania wydajności sieci i aplikacji, a także z zakresu projektowania i budowy Data Center. Realizował wdrożenia i szkolenia dla największych klientów z sektora energetycznego, finansowego oraz publicznego.

Karol Okoński

Dyrektor Zarządzający, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej

PwC

Karol Okoński jest Dyrektorem odpowiedzialnym w PwC za obszar cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Doradza instytucjom w zakresie strategii i zarządzania cyberbezpieczeństwem, szczególnie z perspektywy optymalizacji procesów, odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz stanowienia lub spełnienia wymogów regulacyjnych.
Wcześniej od czerwca 2016 do grudnia 2019 był wiceministrem w Ministerstwie Cyfryzacji, a od grudnia 2019 do grudnia 2020 Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2019 był Członkiem Zarządu European Cyber Security Organisation (ECSO). W ministerstwie nadzorował obszar cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług cyfrowych oraz rozwoju i utrzymania rejestrów państwowych, a także brał aktywny udział we współpracy międzynarodowej przy polityce cyfrowej. Nadzorował wdrożenie Dyrektywy NIS i UKSC oraz Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Oprócz tego był m.in. Wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczącym Rady Architektury IT przy KRMC i Współprzewodniczącym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był również Przewodniczącym Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Cyfrowej Tożsamości, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych i Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa.
Wcześniej w latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture, a następnie pomiędzy 2012 i 2016 pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

Monika Karpińska

Enterprise Account Manager

FireEye

Od października 2018 odpowiada w FireEye za współpracę z Kluczowymi Klientami na polskim rynku. Od ponad 20 lat zaangażowana w projekty informatyczne prowadzone przez największych producentów IT i odpowiedzialna za ich aspekt biznesowy. Z bezpieczeństwem informatycznym związana od 6 lat, kiedy to rozpoczęła pracę w IBM Polska.

dr Magdalena Wrzosek

Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii

NASK PIB

Odpowiada za kwestie strategiczne, regulacyjne i organizacyjne związane z cyberbezpieczeństwem oraz rozwojem nowoczesnych technologii. NLO Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), koordynator Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa w Polsce. Twórca projektu CyberPolicy (https://cyberpolicy.nask.pl).

 

 

Maciej Gawroński

Partner Zarządzający

Gawroński & Partners

Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29. Specjalizuje się w obszarach: ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, informatyki, nowych technologii, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej oraz sporów.

 

 

Damian Hoffman

Senior System Engineer

FireEye

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w IT oraz bezpieczeństwie teleinformatycznym. Specjalizuje się w technologiach związanych z bezpieczeństwem w zakresie wykrywania zaawansowanych ataków oraz zarządzaniem tożsamością. Jako kierownik zespołu technicznego realizował wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT dla kilkunastu firm z Europy Środkowo – Wschodniej, głównie dla firm z sektora telekomunikacyjnego, rządowego oraz energetycznego. Był prelegentem na kilku konferencjach branżowych, prowadził także szkolenia produktowe z tematyki bezpieczeństwa.

Józef Wacnik

Dyrektor Departamentu Informatyki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego. W swojej historii dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji oraz Dyrektor Techniczny Polskiego Radia S.A., dyrektor Departamentu Infrastruktury Państwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Obecnie pracuje jako dyrektor Biura Informatyki w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Wykłada także inżynierię systemów teleinformatycznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Zainteresowania to wykorzystanie nowoczesnych technologii w mediach, informatyce i telekomunikacji, technika audio/video.

Andrzej Chrząszcz

Kierownik Działu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa Centrum Badań i Transferu Technologii

NASK PIB

 
Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę praktyczną z zakresu bezpieczeństwa informacji. W ramach prac działu zajmuje się oceną bezpieczeństwa sieci i systemów IT, dobrem zabezpieczeń, a także projektowaniem i wsparciem procesu implementacji rozwiązań bezpieczeństwa. Uczestniczy w projektach prowadzonych przez Centrum Badań i Transferu Technologii. Odpowiada za wypracowanie strategii implementacji oraz techniczną koordynacją Programów Budowy Systemów Cyberbezpieczeństwa realizowanych przez Instytut na rzecz podmiotów zewnętrznych. Autor publikacji z dziedziny sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. W latach 2010-2011 i 2016-2017 wykładowca Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatycznej. Współtwórca i prelegent konferencji Secure.

Grzegorz Piechowski

Wójt

Gmina Kościerzyna

Absolwent wydziału mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz wydziału zarządzania Politechniki Gdańskie. Od 14 lat związany z działalnością samorządową – w latach 2006-2010 jako radny Rady Powiatu Kościerskiego, od grudnia 2010 roku do chwili obecnej trzecią kadencję na stanowisku Wójta Gminy Kościerzyna.
Nowoczesne szkoły, bezpieczne drogi i chodniki, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, zachęcająca do uprawiania turystyki infrastruktura rekreacyjna, racjonalnie zagospodarowane przestrzenie wiejskie, nowe sale wiejskie sprzyjające spotkaniom mieszkańców, boiska sportowe dla młodszych i starszych to tylko niektóre z wielu zadań, jakie udało się z sukcesem zrealizować w Gminie Kościerzyna.
W swojej działalności zawsze dba o dobro mieszkańców kierując się mottem: Razem zrobimy więcej. Zawsze gotowy do współpracy i otwarty na potrzeby innych ludzi. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu Gmina Kościerzyna stała się miejscem nowoczesnym, przyjaznym i chętnie wybieranym jako miejsce do życia.

Grzegorz Bojar

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Od 01.01.2018r. dodatkowo uczestniczy w pracach ENTSO-E – ogólno-europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej, gdzie został wybrany do pełnienia roli członka komitetu cyfryzacji - Digital committee. Od 01.01.2020r. Zarząd ENTSO-E powierzył mu funkcję v-ce przewodniczącego komitetu cyfryzacji, jak również z ramienia ENTSO-E został członkiem zespołu opracowującego (Editorial Team) rozporządzenia - kody sieciowe (Network Codes) w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora elektroenergetycznego w Europie, które są przygotowywane wspólnie z organami Komisji Europejskiej. Pracę zawodową rozpoczynał, jako programista, projektant i konstruktor systemów sterowania automatyki przemysłowej w Niemczech. Następnie wdrażał różnorodne systemy informatyczne w polskich instytucjach, firmach i dużych korporacjach. Od roku 2000, w kolejnych miejscach zatrudnienia, piastował funkcje szefa informatyki w Polsce lub w regionie. Grzegorz Bojar posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem ICT w dużych korporacjach międzynarodowych, jak też w polskich firmach państwowych. W swojej karierze prowadził projekty biznesowe powiązane z projektowaniem systemów – począwszy od założeń i celów, budżetowania, analizy procesów, alokacji zasobów – poprzez wdrożenie systemów – a skończywszy na opracowaniu i stabilizacji procedur eksploatacyjnych. Zajmował się budowaniem strategii IT, organizacją i reorganizacją usług IT, stabilizacją usług świadczonych przez działy teleinformatyki. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu organizacjami i przedsiębiorstwami. W ostatnim okresie jest zaangażowany w bardzo dużym stopniu w obszarach cyberbezpieczeństwa i zarządzania strategicznego. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka.

Wojciech Kubiak

ICT Security Director

PKP Energetyka

Posiada praktyczne doświadczenie w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem IT/OT, audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa korporacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał w Policji, Elektrociepłowni Siekierki, Orange, T-Mobile, Telewizji N, a także w firmach doradczych EY i PwC. Był liderem bezpieczeństwa automatyki przemysłowej grupy SHV Energy. Aktualnie odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne obszarów IT i OT w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka. Wojciech swoje kwalifikacje potwierdził zdobywając m.in. certyfikaty: GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), PSP (Physical Security Professional), CSSA (Certified SCADA Security Architect). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, członek ISSA Polska, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i doświadczony trener z zakresu bezpieczeństwa IT/OT.

Przemysław Jaroszewski

Kierownik Zespołu CERT Polska

NASK PIB

Kierownik Zespołu CERT Polska, działającego w NASK PIB. Z wykształcenia programista i psycholog społeczny. Ma kilkanaście lat doświadczenia w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany był w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in. TRANSITS oraz ENISA CERT Exercises. Jest aktywny w wielu międzynarodowych grupach operacyjnych, takich jak FIRST, TERENA TF-CSIRT, FI-ISAC czy Antipishing Working Group.

Tomasz Wlaź

Naczelnik Wydział Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa Departament Cyberbezpieczeństwa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2018 r. w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji. Naczelnik Wydziału Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. W Departamencie Cyberbezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim realizacją zadań związanych z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa oraz koordynowaniem współpracy międzynarodowej, w szczególności z Komisją Europejską.

Piotr Bratkowski

Team Security Leader

Infradata Polska

Architekt oraz konsultant ds. bezpieczeństwa z ponad 12-letnim doświadczeniem, zarówno w sektorze enterprise oraz publicznym. W firmie Infradata odpowiada za technologie ADC, WAF, SSL-VPN, NGFW oraz tematy związane z ochroną przeciw (D)DoS. Szczególnie zainteresowany rozwiązaniami w chmurze oraz ich integracją oraz automatyzacją i programowalnością rozwiązań.

Mirosław Szymczak

Business Development Manager

Infradata Polska

Zawodowo zajmujący się szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw oraz udostępnianych przez nie usług. Wspomaga decyzje w zakresie wyboru technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa a także doradza w zakresie najlepszego ich wykorzystania. Aktywny uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa informatycznego. Prywatnie propagator bezpieczeństwa w Internecie na co dzień.

Maciej Iwanicki

Inżynier Systemowy

F5 Networks

Zawodowo zajmujący się szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw oraz udostępnianych przez nie usług. Wspomaga decyzje w zakresie wyboru technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa a także doradza w zakresie najlepszego ich wykorzystania. Aktywny uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa informatycznego. Prywatnie propagator bezpieczeństwa w Internecie na co dzień.

Krzysztof Bieńkowski

Konsultant i szkoleniowiec IT Security and Forensics

Net Computer

Ekspert informatyki śledczej. Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, zarządzania incydentami, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL i wykładowca akademicki.  Posiada liczne certyfikaty, m.in. MCT, CEI, CEH, CLFE, ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE i inne. ISSA Senior Member oraz członek stowarzyszeń SIIS, KSOIN. Występował na konferencjach  (m.in. MTS, SEMAFOR, ATS, TAPT oraz inne), prezentując tematykę bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej.

Rafał Jaczyński

Regional Cyber Security Officer CEE & Nordics

Huawei Technologies

Rafał był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa, standardów technicznych, procesów, procedur i instrukcji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury bezpieczeństwa w  firmie posiadającej największą infrastrukturę teleinformatyczną w Polsce. Przeprowadził z sukcesem liczne wysokobudżetowe projekty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów, transformacji i BPMS, w tym stworzenie strategii oraz kompletnej organizacji i architektury bezpieczeństwa IT i sieci największego w Europie Środkowo-Wschodniej operatora telekomunikacyjnego, w szczególności stworzenie i wdrożenie polityki, standardów technicznych i procesów bezpieczeństwa oraz infrastruktury bezpieczeństwa (rozwiązania klasy firewall, IPS, SIEM, IDM, AV, HIPS, WAF, RMS, PKI). Rafał posiada certyfikaty: Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji (CISM), SCF (SABSA Chartered Architect), PRINCE2 Foundation, Audytor wiodący ISO 22301.

Krzysztof Zieliński

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Doświadczony menadżer specjalizujący się w obszarze cyberbezpieczeństwa, posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem fizycznym. Uzyskał szereg certyfikatów branżowych takich jak CISSP, CEH, CISM, CISA, CCSE. Z nadzorem finansowym związany od ponad 10 lat. Obecnie Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który realizuje zadania organu właściwego dla sektora bankowości i infrastruktury rynków finansowych w rozumieniu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prowadzi nadzór nad podmiotami systemu finansowego państwa w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz ryzyka IT.  Wcześniejsza kariera zawodowa związana była z międzynarodową korporacją BNP Paribas, gdzie pełnił funkcje Specjalisty ds. bezpieczeństwa IT oraz Security Officer.

Paweł Kamiński

Inżynier systemów bezpieczeństwa IT

Stinet

Specjalizuje się w rynku produktów z zakresu bezpieczeństwa IT, zwłaszcza w rozwiązaniach bezpieczeństwa typu Endpoint oraz systemach DLP. W Stinet sp. z o.o. odpowiedzialny jest za działania projektowe i wdrożeniowe skierowane do sektora publicznego, bankowego i obronnego. Zanim dołączył do obecnego zespołu, przez 20 lat pracował w sektorze publicznym. Brał udział w wielu różnorodnych projektach związanych z bezpieczeństwem IT i innymi technologiami. Posiada zdolności analityczne i kreatywne, które w łatwy sposób łączy z silnym zapleczem technologicznym.

Piotr Boetzel

Sales Engineer, CISSP

McAfee

Absolwent Politechniki Warszawskiej i SGH, posiada 15 letnie doświadczenie w branży IT. Przed dołączeniem do zespołu McAfee pracował w IBM, gdzie zajmował się systemami do zarządzania serwerami i siecią dla banków, a następnie był architektem w dziale outsourcingu strategicznego. W McAfee Polska pracuje od 6 lat. Był opiekunem szeregu klientów i partnerów biznesowych, obecnie jest inżynierem wsparcia sprzedaży. Interesuje się głównie zagadnieniami bezpieczeństwa związanymi z adopcją chmury.

Joanna Baranowska

Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Usług, Centrum GovTech Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług w Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i strategicznymi projektami w sektorze publicznym m.in. wdrożenie i rozwój systemów IACS, KSI. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami informatycznymi i modelowaniu procesów organizacji, opracowywaniu i negocjowaniu umów IT.

Marek Zagórski

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Odpowiada za politykę państwa w zakresie informatyzacji, rozwoju e-usług w administracji publicznej, bezpieczeństwa cywilnego w cyberprzestrzeni, infrastruktury i wykorzystania innowacyjnych technologii. Realizuje również projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji od 16 września 2016 r. do 17 kwietnia 2018 r., a następnie był Ministrem Cyfryzacji do 6 października 2020 r.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2015-2016, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej w latach 2006-2007, pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (w latach 2005-2006 oraz 2009-2015). Wcześniej pracował jako menedżer w spółkach prywatnych.

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu

Evention / CSO Council

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Andrzej Krzyżanek

Dyrektor departamentu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl