Dr hab. inż. Andrzej Białas

Andrzej Białas, ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień doktora a następnie stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, eksponując swój dorobek z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Dr hab. inż. Andrzej Białas jest zatrudniony w „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG” w Katowicach, gdzie realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, dotyczące: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, tworzeniem centrów operacyjnych bezpieczeństwa, inżynierii zabezpieczeń, w tym zwłaszcza tematyki zaufania do zabezpieczeń (Common Criteria), inżynierii wiedzy, zastosowań kryptografii, komputerowego wspomagania procesów związanych z bezpieczeństwem.
Zrealizował 7 dużych i 16 mniejszych projektów krajowych, 13 typowo wdrożeniowych oraz 3 duże międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym: VALUESEC – Mastering the Value Function of Security Measures; EU FP7 (2011-2014), CIRAS Critical Infrastructure Risk Assessment Support; EC CIPS/ISEC2013 DG HOME (2014-2016).
Jest autorem/współautorem 6 patentów i ponad 120 publikacji naukowych, w tym kilku obszernych monografii.
Równolegle z działalnością badawczo-rozwojową prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych dotyczące: zastosowania kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, techniki cyfrowej, modelowania, systemów informacyjnych zarządzania, testowania oprogramowania.
Członkostwo w grupach eksperckich: IFIP WG11.1 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), EU IMGS TA4 (bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej), Common Criteria Development Group (CCDB), Common Criteria Users Forum (CCUF), zespół ekspertów ENISA ds. opracowania założeń europejskiego systemu certyfikacji IT (2016/17), Komitet Techniczny PCA ds. opracowania krajowego systemu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych według ISO/IEC 15408 Common Criteria, Grupa Robocza ds. Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Stanowisko:
kierownik zespołu bezpieczeństwa informacji
Firma/Instytucja:
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.