Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, inżynier informatyk, adiunkt w Katedrze Prawa  Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w  Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, koordynator  postępowań dotyczących cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw  Cyfryzacji.

Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz  autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji,  rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie  chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Stanowisko:
Katedra Prawa Informatycznego, WPiA UKSW
Firma/Instytucja:
Prokurator, Prokuratura Regionalna w Warszawie

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.