Jarosław Zembrzuski

Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl