Piotr Dzwonkowski

Audytor, Konsultant, Trener

TriSec Consulting, ISSA Polska

Piotr Dzwonkowski zajmuje się różnymi obszarami związanymi z przetwarzaniem informacji: zarządzaniem, ryzykiem, bezpieczeństwem, audytem oraz spełnieniem wymagań prawnych, regulacyjnych lub normatywnych. Jest akredytowanym trenerem ISACA i prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu CISA, CISM i CRISC, a także warsztaty z obszaru zarządzania ryzykiem IT, COBIT i ISO/IEC 27001, ISO 22301, RODO i z Cyberbezpieczeństwa. Jest czynnym audytorem wiodącym ISO/IEC 27001 w dwóch jednostkach certyfikacyjnych.
Posiada certyfikaty ISACA: CISA, CISM i CRISC.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.