płk Przemysław Przybylak

Pułkownik Przemysław Przybylak objął obowiązki Komendanta Centrum Operacji
Cybernetycznych w listopadzie 2016 roku.
Wcześniej pełnił służbę na stanowisku Głównego Specjalisty w Centrum Operacji
Cybernetycznych od września 2015 roku do listopada 2016 roku.
Pochodzący z Ozorkowa w województwie łódzkim, płk Przybylak jest absolwentem
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie uzyskał promocję na stopień
podporucznika.
Swoje pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca posterunku/dowódca
zautomatyzowanego systemu dowodzenia w kompanii radiotechnicznej objął w 1998 roku.
W trakcie służby wojskowej płk Przybylak zajmował stanowiska techniczne i dowódcze na
wszystkich poziomach w strukturach organizacyjnych jednostek Sił Zbrojnych RP
i Ministerstwa Obrony Narodowej
Płk Przybylak pełnił służbę na stanowiskach inżyniera/analityka w Centrum Automatyzacji
Obrony Powietrznej, młodszego specjalisty w Wydziale Eksploatacji Systemów
Teleinformatycznych w Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej, szefa Sekcji
Reagowania na Incydenty Komputerowe w Centrum Zarządzania Systemami
Teleinformatycznymi oraz Szefa Zespołu Działań Cyberprzestrzennych w Centrum
Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych.
Płk Przybylak jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki
i Elektrotechniki oraz absolwentem podyplomowych studiów Master of Business
Administration IT (MBA IT) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.Płk Przybylak specjalizuje się w ocenie bezpieczeństwa systemów ICT. Ma bogate
doświadczenie w zarządzaniu zespołami przeprowadzającymi oceny bezpieczeństwa,
audyty i testy penetracyjne systemów ICT. Posiada również wiedzę i doświadczenie
związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz dostarczaniem systemów
i usług ICT zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, a także zarządzaniem
bezpieczeństwem w tych środowiskach.
Płk Przybylak jest posiadaczem wielu uznanych certyfikatów technicznych w obszarze
zarządzania bezpieczeństwem systemów ICT w tym: CISSP, C|EH, OSCP, BSI ISO/IEC
27001 LA, ITIL® v3 Foundation, PRINCE2™ Foundation, NSA & CNSS 4013 System
Administrator. Posiada wiedzę z zakresu technologii sieciowych CISCO na poziomie
CCNA/CCNP Security oraz wirtualizacji VMware na poziomie VCP DCV.
Płk Przybylak wraz z żoną są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci

Stanowisko:
Komendant, Centrum Operacji Cybernetycznych
Firma/Instytucja:
Ministerstwo Obrony Narodowej

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.