Rada programowa konferencji CyberGOV 2016

300x180-right-column-voting 300x180-right-column-table 300x180-right-column-work

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention / CSO Council

Daniel Grabski

Chief Cybersecurity Officer , Microsoft Central and Eastern Europe

Jolanta Iskra

Naczelnik Wydziału Informatyki, Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Płk Piotr Januszewicz

dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Piotr Kijewski

Kierownik, CERT NASK

mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński

Wykładowca, Szkoła Policyjna w Szczytnie

Mariusz Michalak

Dyrektor Pionu Informatyki, Agencja Mienia Wojskowego

Maksymilian Michalski

ABSI, Straż Miejska M. St. Warszawy

Maciej Pyznar

Szef wydziału, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Małgorzata Michniewicz

Naczelnik w Departamencie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, członek Zarządu ISACA Warsaw Chapter

Tadeusz Osowski

Z-ca dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI), Urząd M. St. Warszawy

Grzegorz Rawski

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych w Biurze Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Pełnomocnik Komendanta Głównego SG ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Andrzej Ręgowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Celnej, Ministerstwo Finansów

Piotr Roguski

Kierownik Działu Infrastruktury Krytycznej, Ochrony i Obronności, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Skarbnik ISSA Polska

Artur Ślubowski

Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa, PKP Informatyka, członek Zarządu ISSA Polska

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.