Rada programowa 2017

Prof. Tomasz Aleksandrowicz

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych i pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100 pozycji naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, walki informacyjnej i teorii analizy informacji.

Juliusz Brzostek

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

Doświadczony menadżer, który rozpoczął karierę od programisty i architekta systemów IT. Pracował w firmach w kraju i za granicą. Od 2002 roku związany z NASK PIB. Przez wiele lat kierownik zespołu projektów bezpieczeństwa. Lider wielu strategicznych projektów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Laureat nagrody Security Excellence Award 2017. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i podyplomowych studiów Executive MBA prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention / CSO Council

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Zbigniew Jabłoński

Dyrektor Ośrodka Informatyki, Kancelaria Sejmu

Dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu od roku 1993. Współautor szeregu rozwiązań wspierających przebieg procesu legislacyjnego oraz  publikowanie informacji o pracach Sejmu. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Płk Piotr Januszewicz

dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na  Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawca zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, manager systemów bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący i wewnętrzny SZBI wg 27000. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Łukasz Łakomski,

Dyrektor Biura Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Kazimierz Mamczura

Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ZUS

Paweł Nogowicz

Ekspert, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi. Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”. Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

Tadeusz Osowski

Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Od wielu lat związany z branżą IT i  zarządzający działami IT. Zaangażowany w liczne innowacyjne projekty informatyczne. Lider wielu projektów wdrożeń systemów informatycznych i architekt rozległych rozwiązań integrujących systemy informatyczne. W Urzędzie m.st. Warszawa odpowiada za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Kierował w Urzędzie wdrożeniami wielu rozległych, wysokobudżetowych projektów, m.in. projektu „Warszawa 19115”, czy wdrożenie „e-administracji”. Kieruje projektami w ramach tzw. „Smart City” m.in: otwieranie danych Warszawy, projektem europejskim inteligentnego planu podróży „VAVEL” opartym na danych Warszawy, projektem integracji systemów  informatycznych z systemem  Oracle CRM a także  budową ogólnomiejskiej samoobsługowej platformy do realizacji e-usług miasta. Projekty te zostały zauważone i docenione w konkursie na najlepsze i najciekawsze wdrożenie informatyczne i zostały uhonorowane nagrodą „Lider Informatyki 2015” tygodnika „Computerworld” dla m.st. Warszawy w kategorii administracja publiczna. Jest zwolennikiem wdrażania systemów z naciskiem na ich  innowacyjność i prostotę a także jest entuzjastą  rozwoju usług mobilnych dla mieszkańców.

Anna Pawlak

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na  kierunku prawo. W latach 2005 – 2012 pełniła funkcję kierownika Oddziału Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno – Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w lipcu 2012 roku objęła stanowisko za-cy dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji pełniąc jednocześnie funkcję kierownika projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  Województwa Lubelskiego. Od stycznia 2016 roku dyrektor Departamentu Cyfryzacji UMWL w Lublinie w ramach którego odpowiedzialna jest, między innymi, za utrzymanie rezultatów trzech projektów informatycznych jak również za działania w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Lubelskim.

Podkom. Dominik Rozdziałowski

Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na kierunku Informatyka w ekonomii oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą, wcześniej Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Adam Szczurko

Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Od 2009 roku związany z resortem spraw zagranicznych. Twórca i pierwszy Naczelnik Wydziału Reagowania na Incydenty Komputerowe BIT MSZ. Od 2012 roku Z-ca Dyrektora BIT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego a następnie od 2016 roku Dyrektor BIT MSZ. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.