REGULAMIN

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI “PROTECT ROADSHOW POLSKA 2015”

 1. Udział w spotkaniu specjalnym PROTECT ROADSHOW POLSKA 2015 jest bezpłatny – ale wyłącznie dla osób uprzednio zaproszonych; w spotkaniu udział weźmie wyselekcjonowane grono około 30-40 osób w tym:
  • w szczególności zapraszamy: security menadżerów i innych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmach i instytucjach publicznych
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia – w przypadku osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji
 3. Organizator w ramach spotkania zapewnia udział w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe, a także preferencyjne warunki udziału
 4. Spotkaniu PROTECT ROADSHOW POLSKA 2015 towarzyszyć będzie konferencja CyberGOV (www.cybergov.pl), w której uczestnictwo wymagać będzie dodatkowej rejestracji poprzez formularz ze strony: https://cybergov.pl/formularz/
 5. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu PROTECT ROADSHOW POLSKA 2015 przyjmujemy do dnia 16 czerwca 2015 r. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 2 dni od daty zgłoszenia.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 7. Rejestrując się wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez HP oraz Partnerów konferencji.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa:
  • Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres:
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom
 10. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków
 11. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się drogą e-mail: lub drogą telefoniczną (22) 535 33 29

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.