GOŚĆ SPECJALNY

Karol Okoński

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera. Doświadczony Menadżer Projektów i Programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości i usługach pocztowych. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę Dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP. Jest posiadaczem certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz ukończył liczne szkolenia z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i zarządzania cyklem wytwórczym oprogramowania.

Prywatnie – pasjonat literatury iberoamerykańskiej, zegarmistrzostwa, fotografii i sportu.

Rik Veenendaal

Koordynator, Computer Emergency Response Team

W 1978 roku wstąpił do Royal Netherlands Marine Corps. Po 15 latach (w 1993) został ponownie przydzielony do Policji Wojskowej (Koninklijke Marechaussee). Służył w różnych częściach świata, w tym w Kambodży, Iraku, Haiti i Afganistanie. W Afganistanie (w 2012) był doradcą WNP zastępcy szefa policji w Kunduz.

Od 2006 roku pracuje w obszarze bezpieczeństwa IT. Pomagał zbudować od podstaw zespół ds. reagowania w sytuacjach kryzysowych. Od ubiegłego roku pracuje na stanowisku koordynatora, radcy prawnego oraz oficera szkoleniowego w Computer Emergency Response Team. Mieszka w Amsterdamie. W 2015 roku ukończył bezpieczeństwo informatyczne w Centrum im. George’a C. Marshalla.

RADA PROGRAMOWA

Jarosław Abramczyk

Dyrektor, Centrum Informatyki Resortu Finansów

Manager z ponad 26 letnim doświadczeniem na stanowiskach managerskich w instytucjach międzynarodowych i krajowych w sektorze finansowo – bankowym. Wcześniej Członek Zarządu FM Bank SA, Dyrektor Zarządzający IT w Banku Pocztowym SA, Dyrektor Operacyjny w HSBC Bank Polska SA, doświadczenie zawodowe zbierał również w WestLB Bank Polska SA, HSBC Bank plc, Polskim Banku Rozwoju SA i innych instytucjach. Brał udział uruchomieniu działalność operacyjnej dwóch banków w Polsce. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie: Strategii Informatycznych, projektów informatycznych, rozwój systemów, procesów i produktów.

Prof. Tomasz Aleksandrowicz

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych i pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100 pozycji naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, walki informacyjnej i teorii analizy informacji.

Sylwia Bielińska

Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Główny Urząd Statystyczny

Prawnik specjalizujący się w szeroko pojętym bezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Od wielu lat w sektorze publicznym.
W chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Swoją karierę w bezpieczeństwie IT rozpoczęła w Centrum Informatycznym Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001 oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Tam zdobywała szlify jako specjalistka zajmująca się bezpieczeństwem Systemu Informacji Oświatowej.  Absolwentka Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo. Pracowała także jako prawnik/ audytor.  Swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwem danych osobowych realizuje w pracy i jako ekspert. W  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ukończyła podyplomowe studia w zakresie ochrony danych osobowych, pisała pracę pod kierunkiem dr Arwida Mednisa. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych to pasja, nie tylko praca.

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego , NIK

Prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Komendant Główny
Straży Granicznej w latach 1997-2001, Komendant Główny Policji w latach 2005-2007. Od lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o.
W latach 2008 – 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie. Od 2011 r. kieruje Departamentem Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Juliusz Brzostek

Dyrektor NC Cyber, NASK

Od 1 sierpnia 2016 r. na stanowisku Dyrektora Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber), które funkcjonuje w ramach NASK. Głównym zadaniem NC Cyber jest dbałość o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP m.in. poprzez opracowywanie narodowych planów ochrony.  Juliusz Brzostek z NASK związany jest od 2002 roku. Od 2010 roku był kierownikiem Zespołu Projektów Bezpieczeństwa w CERT Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz  programu Executive MBA w Szkole Biznesu PW.

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.

W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Łukasz Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Paweł Nogowicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne,

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi.
Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji.
Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”.
Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.
Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

Michał Ostrowski

Regional Director Eastern Europe, FireEye

Michał Ostrowski, z zawodu ekonomista. W branży IT pracuje od prawie dwudziestu lat. Od prawie 15 lat związany z bezpieczeństwem IT. Zarządza regionem Europy Wschodniej, Rosji i krajów CIS. Wcześniej przez 7 lat pracował w McAfee.

Krzysztof Silicki

Dyrektor ds. współpracy i rozwoju cyberbezpieczeństwa, NASK

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK.

Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA.

W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych.

Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył NC Cyber – narodowe centrum cyberbezpieczeństwa powstałe w NASK. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

PRELEGENCI

Adam Haertle

Redaktor Naczelny, ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Twórca i redaktor naczelny jednego z najpopularniejszych serwisów poświęconych bezpieczeństwu. Bezpiecznik z powołania i zamiłowania, zapalony prelegent i trener, bawiący i uczący słuchaczy w kraju i za granicą. Przez ostatnie kilkanaście lat odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa informacji w UPC Polska. Dzisiaj skupia się na opisywaniu zagrożeń w świecie cyber i edukacji użytkowników.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.