RADA PROGRAMOWA

abramczyk

Jarosław Abramczyk

Dyrektor, Centrum Informatyki Resortu Finansów

Manager z ponad 26 letnim doświadczeniem na stanowiskach managerskich w instytucjach międzynarodowych i krajowych w sektorze finansowo – bankowym. Wcześniej Członek Zarządu FM Bank SA, Dyrektor Zarządzający IT w Banku Pocztowym SA, Dyrektor Operacyjny w HSBC Bank Polska SA, doświadczenie zawodowe zbierał również w WestLB Bank Polska SA, HSBC Bank plc, Polskim Banku Rozwoju SA i innych instytucjach. Brał udział uruchomieniu działalność operacyjnej dwóch banków w Polsce. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie: Strategii Informatycznych, projektów informatycznych, rozwój systemów, procesów i produktów.

aleksandrowicz_300x300

Prof. Tomasz Aleksandrowicz

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych i pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100 pozycji naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, walki informacyjnej i teorii analizy informacji.

brzostek

Juliusz Brzostek

Dyrektor NC Cyber, NASK

Od 1 sierpnia 2016 r. na stanowisku Dyrektora Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber), które funkcjonuje w ramach NASK. Głównym zadaniem NC Cyber jest dbałość o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP m.in. poprzez opracowywanie narodowych planów ochrony.  Juliusz Brzostek z NASK związany jest od 2002 roku. Od 2010 roku był kierownikiem Zespołu Projektów Bezpieczeństwa w CERT Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz  programu Executive MBA w Szkole Biznesu PW.

Przemysław Gamdzyk

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.

W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

lukasz-lakomski

Łukasz Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Wójewództwa Małopolskiego

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

nogowicz

Paweł Nogowicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne,

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi.
Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji.
Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”.
Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.
Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

szczurko_300x300

Adam Szczurko

Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Od 2009 roku związany z resortem spraw zagranicznych. Twórca i pierwszy Naczelnik Wydziału Reagowania na Incydenty Komputerowe BIT MSZ. Od 2012 roku Z-ca Dyrektora BIT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego a następnie od 2016 roku Dyrektor BIT MSZ. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.