17 maja 2016, Warszawa

Facebook LinkedIn RSS

Jedyna w Polsce konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa IT
z perspektywy potrzeb i wyzwań sektora publicznego.

Konferencja powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów od bezpieczeństwa z instytucji administracji państwowej. Ogromna frekwencja na pierwszym CyberGOV w czerwcu 2015 była widomym znakiem, że takie spotkanie jest bardzo potrzebne i że środowisko osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w instytucjach administracji publicznej chce się integrować i wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa swoich organizacji.

By dyskutować o stanie prawnym, zaniedbaniach technicznych, budowaniu świadomości, możliwościach realnego działania, pilnych potrzebach, trudnościach oraz potrzebie współpracy.

Konferencja ma za zadanie ułatwić dyskusję i umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk. Nad właściwym kształtem programu konferencji czuwa Rada Programowa, złożona przez przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej, w tym również Ministerstwa Cyfryzacji.

Jest wiele spotkań na temat bezpieczeństwa, ale żadne z nich nie adresuje potrzeb, uwarunkowań i ograniczeń instytucji administracji publicznej. Ta konferencja odpowiada na zapotrzebowanie ze strony przedstawicieli sektora administracji publicznej w Polsce.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem konferencji

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

  • Konferencja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami i standardami oraz dobrymi praktykami w innych instytucjach.
  • Do programu, w ramach elementów partycypacyjnych, wprowadzone zostaną gry decyzyjne, obejmujące zarządzanie incydentami, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie informatyką.


Kluczowe zagadnienia

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kluczowym tematem tegorocznej, drugiej edycji konferencji CyberGOV będzie europejska dyrektywa NIS i konsekwencje jej implementacji w Polsce. Temu tematowi poświęcony zostanie centralny panel w trakcie konferencji.
Wzorem ubiegłego roku konferencja będzie miała także wymiar międzynarodowy – nadal potrzebne są nam bowiem inspiracje i przykłady dobrych praktyk z innych krajów. Czekamy na potwierdzenie obecności gości zagranicznych (w tym m.in. przedstawiciela Komisji Europejskiej, Izraela i Holandii).

Uczestnicy konferencji

UCZESTNICY KONFERENCJI

Przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne i finansowe w tym

  • Decydenci i specjaliści z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
  • Eksperci działów IT różnych instytucji publicznych
  • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
  • Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji

Obecni będą także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie państwa m.in. przedstawiciele ABW, wojska, firm utrzymujących elementy infrastruktury krytycznej państwa.
Spodziewamy się ponad 200 uczestników (pierwsza edycja CyberGOV zgromadziła blisko 300 osób).

CyberGOV 2015 – pierwsza edycja

0
uczestników
0
prelegentów
0
ścieżki tematyczne
0
sesje roundtables

REFERENCJE

VIDEOREPORTAŻ Z CYBERGOV 2016

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER GENERALNY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

MECENAS

PATRONI

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.