Bezpieczna instytucja sektora publicznego – wyzwania i możliwości

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów ds. IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z instytucji administracji państwowej. To spotkanie skrojone pod ich potrzeby i uwarunkowania funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce.

CyberGOV to właściwe miejsce, by wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa jednostek administracji publicznej. Konferencja ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk.

Nad właściwym kształtem programu konferencji co roku czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej. Chcemy dyskutować o nowych regulacjach, organizacji systemu cyberbezpieczeństwa, praktyce i realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych, budowaniu świadomości, możliwościach realnego działania, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Jest wiele spotkań na temat bezpieczeństwa IT, ale tylko CyberGOV adresuje wprost potrzeby,
uwarunkowania i ograniczenia instytucji administracji publicznej.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

 • Nie znajdziesz tego na żadnej innej konferencji o bezpieczeństwie – program konferencji jest budowany z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań jednostek sektora administracji publicznej
 • Uzyskasz informacje u samego źródła – jak co roku w agendzie znajdą się wystąpienia decydentów kształtujących politykę państwa względem cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym
 • Będziesz mógł w zorganizowanej formie porozmawiać z innymi uczestnikami, którzy są zainteresowani ważnymi dla Ciebie zagadnieniami – program CyberGOV oprócz prezentacji pozwala na bezpośrednią wymianę doświadczeń i wspólną rozmowę uczestników w ramach sesji równoległych dyskusji roundtables
 • Dobrze wykorzystasz czas – konferencja CyberGOV zyskuje każdego roku wysokie oceny uczestników i w warstwie merytorycznej pozwala pozyskać ciekawe kontakty i wiedzę do praktycznego zastosowania w swoim urzędzie i instytucji


KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kluczowym tematem tegorocznej, czwartej edycji konferencji CyberGOV będzie rozwój i doskonalenie systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i wyzwań stojących przed poszczególnymi urzędami i jednostkami administracji publicznej. Wzorem ubiegłego roku konferencja będzie miała także wymiar międzynarodowy – nadal potrzebne są nam bowiem inspiracje i przykłady dobrych praktyk z innych krajów.

UCZESTNICY KONFERENCJI

Przedstawicieli samorządów i jednostek administracji centralnej, w tym ministerstw i agencji, odpowiedzialni za obszar IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, oraz nadzór nad tym obszarami:

 • Decydenci i specjaliści z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
 • Eksperci działów IT różnych instytucji publicznych
 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji
 • Dyrektorzy generalni urzędów i inni decydenci nadzorujący obszar cyberbezpieczeńśtwa swoich instytucji

Obecni będą także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie państwa m.in. przedstawiciele ABW, wojska, firm utrzymujących elementy infrastruktury krytycznej państwa. Spodziewamy się ok. 300 uczestników.


DLACZEGO CYBERGOV?

 • PRELEGENCI

  To jedyna tak sprofilowana konferencja, gromadząca znakomitą reprezentację przedstawicieli jednostek administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT.

 • PROGRAM

  Konferencja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami i standardami oraz dobrymi praktykami w innych instytucjach w zakresie bezpieczeństwa IT i cyberbezpieczeństwa.

 • DYSKUSJE PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH

  Program CyberGOV oprócz prezentacji pozwala na bezpośrednią wymianę doświadczeń i wspólną rozmowę uczestników w ramach sesji równoległych dyskusji roundtables.

REFERENCJE

WIDEOREPORTAŻ Z CYBERGOV 2018

ORGANIZATOR

PATRON HONOROWY

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.