Agenda CyberGOV 2022

25 maja 2022 r.

Sesja plenarna
9.00 - 9.10 | 10min
Powitanie uczestników
Prezes Zarządu
Evention / CSO Council
Sesja plenarna
9.10 - 9.20 | 10min
Otwarcie konferencji CyberGOV 2022 i wystąpienie otwierające

Strategiczne kierunki działań związanych z wzmocnieniem cyberbepieczeństwa Polski i instytucji administracji centralnej i samorządowej.

Minister Cyfryzacji
KPRM
Sesja plenarna
9.20 - 9.40 | 20min
Plany 2022+ - kluczowe inicjatywy i projekty KPRM
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
KPRM
Sesja plenarna
9.40 - 9.50 | 10min
Sesja Q&A
Sesja plenarna
9.50 - 10.10 | 20min
Kluczowe obszary w budowaniu cyberodporności

Porozmawiamy o kluczowych obszarach i najważniejszych zagadnieniach w budowaniu i ciągłym doskonaleniu ceberodporności na bazie dostępnych narzędzi jak również o procesie ciągłego podnoszenia świadomości pracowników o pojawiających się nowych zagrożeniach i wektorach ataku. Opowiemy o stosowanych dobrych praktykach wspomagających czujność pracowników.

Security Team Unit Lead
Microsoft Polska
Sesja plenarna
10.10 - 10.40 | 30min
Dyskusja panelowa: Cyberodporność po nowemu
Prowadzący:
Prezes Zarządu
Evention / CSO Council
Paneliści:
Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
NASK
 
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KG
Straż Graniczna
Account Executive
Akamai Technologies
Sesja plenarna
10.40 - 11.00 | 20min
30 lat ewolucji systemu bezpieczeństwa. Jak dziś zaprojektować skuteczną ochronę?
Business Development Manager
Integrale IT Sp. z o.o.
Major Account Manager
Check Point
Sesja plenarna
11:00 - 11.20 | 20min
Czy możemy się dzisiaj czuć cyber-bezpieczni?
Dyrektor Regionalny
Cybereason
11.20 - 11.50 | 30min
Przerwa kawowa
11.50 – 13.25
SESJE RÓWNOLEGŁE
Sesja równoległa 1
11.50 - 12.10 | 20min
W drodze do cyberodporności państwa – cyfrowe ambasady i znaczenie chmury
Cyber attache, Wiceprzewodniczaca Rady Zarzadzajacej ECCC
Przedstawicielstwo RP przy UE
Sesja równoległa 2
11.50 - 12.10 | 20min
W perspektywie służby – CSIRT MON

Rola i zadania CSiRT MON. Jak należy właściwie rozumieć nasze kompetencje i obszar działania – w kontekście innych kluczowych CSiRTów w Polsce. Współpraca i synergia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Co widzi CSiRT MON – nasz ocena obecnych trendów w zakresie incydentów i zagrożeń.

Szef CSIRT MON, zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. Cyberbezpieczeństwa
MON
Sesja równoległa 1
12.10 - 12.30 | 20min
Chmura ochroni przed ransomware i innymi katastrofami
Architekt
AWS
CTO i współzałożyciel
Tameshi
Sesja równoległa 2
12.10 - 12.30 | 20min
Czy dobrze zarządzamy podatnościami - a zwłaszcza tymi, które są najczęściej wykorzystywane w ataku?
Partner firmy KnowBe4
IMNS Polska
Sesja równoległa 1
12.30 - 12.50 | 20min
Kiedy wchodzić - a kiedy nie wchodzić do chmury?
Dyrektor, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego (PL & CEE)
PwC Polska
Sesja równoległa 2
12.30 - 12.50 | 20min
Centrum dowodzenia bezpieczeństwem IT z platformą klasy XDR
Członek Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju Produktów
IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
Sesja równoległa 1
12.50 - 13.10 | 20min
Bezpieczeństwo w erze przyspieszonej cyfryzacji i nowych zagrożeń

Jak poradzić sobie z zarządzaniem bezpieczeństwem w dobie przyspieszonej transformacji cyfrowej i rosnącej liczby ataków? Jak chronić infrastrukturę, aplikacje i urządzenia końcowe? Odpowiedzią jest wdrożenie koncepcji pełnej widoczność urządzeń i infrastruktury w czasie rzeczywistym, aby odpowiednio wcześnie wykrywać naruszenia bezpieczeństwa i ryzyko ataków ukierunkowanych.

Dyrektor Techniczny
Softinet
Sesja równoległa 2
12.50 - 13.10 | 20min
Automatyzacja procesów dla zapewnienia stałego usprawniania mechanizmów obrony
System Engineer
Sophos
Sesja równoległa 1
13.10 - 13.30 | 20min
Z perspektywy integratora usług cybersecurity

Komplementarne zarządzanie urządzeniami końcowymi oraz analiza podatności kodu źródłowego aplikacji – jako kluczowe elementy systemu cyberbezpieczeństwa. Doświadczenia z wykorzystania narzędzi Big Fix oraz AppScan. Rola i współdziałanie integratora z producentem narzędzi – i co z tego wynika dla użytkowników. Model usługowy w przypadku narzędzi cyberbezpieczeństwa i uwarunkowania jego stosowania w sektorze publicznym.

Wiceprezes Zarządu
nFlo sp. z o.o.
Sesja równoległa 2
13.10 - 13.30 | 20min
Praca zdalna – chwilowy trend czy trwała zmiana? Raport Ivanti Everywhere Workplace.
Account Manager
Grupa Damiko
Territory Manager
Ivanti
13.30 - 14.15 | 45min
Obiad

 

14.15 – 15.30
SESJE RÓWNOLEGLE cz. II
Sesja równoległa 1
14.15 - 14.35 | 20min
Plan podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ochronie zdrowia

W trakcie prelekcji zaprezentowane zostaną informacje dotyczące analizy stanu cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia, priorytety w działaniach na rzecz podnoszenia potencjału systemów bezpieczeństwa wobec pojawiających się zagrożeń a także kilka słów o planach dotyczących powołania CSIRT sektora ochrony zdrowia.

Dyrektor Pionu (DIV), Zastępca Dyrektora do Spraw Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych
Centrum e-Zdrowia
Sesja równoległa 2
14.15 - 14.35 | 20min
Krajobraz cyber zagrożeń dla administracji publicznej

Zagrożenie jest całkiem bliskie i namacalne czyli administracja samorządowa na celowniku cyberprzestępców. O czym mówią raporty CERT w kontekście administracji publicznej. Typowe wektory ataków w samorządach i w administracji centralnej.

Kierownik
CERT Polska
Sesja równoległa 1
14.40 - 15.00 | 20min
Obsługa incydentu w urzędzie – studium przypadku UMWM

W ub.r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego padł ofiarą ataku ransomware. Osoby bezpośrednio uczestniczące w obsłudze incydentu omówią wnioski i przedstawią doświadczenia płynące z obsługi - z perspektywy zarówno organizacyjnej jak i technicznej.

Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji, Główny Informatyk Urzędu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Sesja równoległa 2
14.40 - 15.00 | 20min
Nie tylko IT czyli cyberbezpieczeństwo w infrastrukturze

Niedoceniany aspekt bezpieczeństwa – czyli bezpieczeństwo OT i jego znaczenie w kontekście spółek i jednostek infrastrukturalnych należących do samorządów. Obszary największych zagrożeń i potrzebne działania. Urząd Dozoru Technicznego  - wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa: zarządzenie ryzykiem, ciągłość działania, audyty cyberbezpieczeństwa.

Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności
Urząd Dozoru Technicznego
Sesja równoległa 1
15.05 - 15.30 | 25min
Rozmowa: jak zadbać o kadry cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Możliwości rozwoju i edukacji dla osób odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa w jednostkach sektora publicznego – co dostępne jest dzisiaj i jutro? Co jest najbardziej potrzebne? Czy praca w cyberbezpieczeństwie w sektorze publicznym wymaga szczególnego doświadczenia i predyspozycji?

Prowadzący:
Prezes Zarządu
Evention / CSO Council
Paneliści:
Dyrektor
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
 
Kierownik Zespołu Budowania Świadomości Cyberbezpieczeństwa
NASK
Sesja równoległa 2
15.05 - 15.30 | 25min
Budowanie świadomości i kultury bezpieczeństwa - studia przypadków z sektora samorządowego
Koordynator zespołu
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Specjalista Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
15.30 - 15.40 | 10min
Przerwa

 

15.40 – 16.20
Sesja dyskusji roundtable (onsite)
Roundtable
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w cyfrowym urzędzie – jak integrować dane o bezpieczeństwie
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Ministerstwo Finansów
Roundtable
Ransomware – kluczowe zagrożenie dla organizacji
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania / Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością
Centrum e-Zdrowia
Kierownik Wydziału Centrum Operacji Bezpieczeństwa
Departament Bezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia
16.20 - 16.30 | 10min
Zakończenie konferencji

 

26 maja 2022 r.

9.00 – 11.30
Warsztaty Online
Warsztaty
Warsztat 1
9.00 - 11.30 | 150min
Ochrona aplikacji webowych – od czego zacząć?
ONLINE
Dyrektor Techniczny
Softinet
Systems Engineer
Fortinet
Warsztaty
Warsztat 2
9.00 - 11.30 | 150min
Ochrona stacji końcowych Nowej Generacji, czyli systemy EDR w teorii i praktyce
ONLINE
IT Security Consultant
CLICO
Warsztaty
Warsztat 3
9.00 - 11.30 | 150min
Trend Micro VisionOne – detekcja, reakcja i ochrona przed zagrożeniami cyber współczesnego świata IT. Ataki, wykrywanie i obrona na żywo.
ONLINE
Inżynier Bezpieczeństwa
IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
Inżynier Bezpieczeństwa
IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
Warsztaty
Warsztat 4
9.00 - 11.30 | 150min
Jak uszczelnić ochronę przed cyber atakiem? Najlepsze praktyki od Integrale IT i skuteczne rozwiązania od Check Point
ONLINE
Business Development Manager
Integrale IT Sp. z o.o.
Warsztaty
Warsztat 5
9.00 - 11.30 | 150min
Ogarnianie chaosu – jak za pomocą super pracowników i jednego rozwiązania skonfigurować, zabezpieczyć i zautomatyzować zarządzanie infrastrukturą IT.
ONLINE
BigFix Technical Advisor, CEE&Nordics
HCL Software
Fora Dobrych Praktyk
12.30 - 13.30 | 60min
Fora Dobrych praktyk

Dyskusje w formacie online dla kilkunastu uczestników każda, na wybrane tematy. Moderatorami dyskusji są przedstawiciele Partnerów konferencji, zaś uczestnicy zgłaszają wcześniej pytania, o których chcieliby na FDP porozmawiać.

FDP I
12.30 - 13.30 | 60min
Cyberhigiena- dobre praktyki i strategia ochrony przed phishingiem
Prowadzący:
Senior Security Specialist
Microsoft Polska
Senior Security Specialist
Microsoft Polska
FDP II
12.30 - 13.30 | 60min
Korzyści i synergie osiągane dzięki współpracy działów IT i bezpieczeństwa w organizacji w ramach jednej, wspólnej platformy zarządzania i zabezpieczania infrastruktury IT
Prowadzący:
BigFix Technical Advisor, CEE&Nordics
HCL Software
FDP III
14.00 - 15.00 | 60min
Czy coś powstrzymuje rozwój chmury w sektorze publicznym w Polsce?
Prowadzący:
Dyrektor, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego (PL & CEE)
PwC Polska
FDP IV
14.00 - 15.00 | 60min
Człowiek to najliczniej występujący i najbardziej zagrożony element infrastruktury krytycznej kraju …. czy faktycznie tak jest, a jeśli tak jest, to co możemy z tym zrobić?
Prowadzący:
Analityk Bezpieczeństwa
Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa
Partner firmy KnowBe4
IMNS Polska

27 maja 2022 r.

9.00 – 11.00
Warsztaty Online
Warsztaty
Warsztat 6
9.00 - 11.00 | 120min
Narzędzia cyberbezpieczeństwa, które może mieć każda organizacja – znaczenie obsługi DNS. Jak dzięki nim skuteczniej chronić organizację i pracownika w dobie pracy hybrydowej ?
ONLINE
Cybersecurity Sales Manager
Cisco

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.