Bogdan Artymowicz

Radca prawny, problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Obecnie członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 do lutego 2016 Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, współautor projektu nowego Prawa zamówień publicznych.

Stanowisko:
Dyrektor Departamentu Prawnego
Firma/Instytucja:
Urząd Zamówień Publicznych

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.