Bogdan Artymowicz

Dyrektor Departamentu Prawnego

Urząd Zamówień Publicznych

Radca prawny, problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Obecnie członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 do lutego 2016 Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, współautor projektu nowego Prawa zamówień publicznych.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl