Danuta Descours

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji i Informatyki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej (Politechnika Śląska), specjalność Matematyczne metody w informatyce i zarządzaniu.
Od początku swojej pracy zawodowej związana z wdrażaniem systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej, w szczególności systemów klasy EZD. W chwili obecnej pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyfryzacji i Informatyki.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl