Dariusz Gora

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

 

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl