Dariusz Rogowski

Lider Grupy Badawczej Standaryzacja i Certyfikacja Cyberbezpieczeństwa, Kierownik ITSEF, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Dr inż. Dariusz Rogowski, Lider Grupy Badawczej Standaryzacja i Certyfikacja Cyberbezpieczeństwa, Kierownik ITSEF. Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Automatyka i Robotyka. Dr inż. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Kierownik akredytowanego laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych (ITSEF). Członek międzynarodowego komitetu wykonawczego porozumienia Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) oraz członek forum użytkowników standardu Common Criteria (Common Criteria Users Forum – CCUF). Członek europejskiej Grupy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ECCG). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie oceny bezpieczeństwa zgodnie ze standardem Common Criteria (ISO/IEC 15408). Obszary zainteresowań: certyfikacja cyberbezpieczeństwa IT oraz przemysłowych systemów automatyki i sterowania. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych. Współrealizator 15 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, prac statutowych oraz wdrożeniowych. Kierownik dwóch projektów badawczych NCBiR w programie „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”: 1) „System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa - lekkie programy certyfikacji (CyberBEAM)”, 2021 - 2024 oraz 2) “Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (KSO3C)”, 2018 – 2022.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.