Dorota Bałachowska

Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności

Urząd Dozoru Technicznego

Nie tylko IT czyli cyberbezpieczeństwo w infrastrukturze
Niedoceniany aspekt bezpieczeństwa – czyli bezpieczeństwo OT i jego znaczenie w kontekście spółek i jednostek infrastrukturalnych należących do samorządów. Obszary największych zagrożeń i potrzebne działania. Urząd Dozoru Technicznego - wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa: zarządzenie ryzykiem, ciągłość działania, audyty cyberbezpieczeństwa.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl