Jacek Barski

Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji, Główny Informatyk Urzędu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jacek Barski jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji - Głównym Informatykiem Urzędu. Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie jest związany od 2007 roku do chwili obecnej.
Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki - specjalność Zarządzanie Zasobami Informatycznymi.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl