Jarosław Pudzianowski

Sekretarz Zespołu Incydentów Krytycznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ukończył Politechnikę Radomską na Wydziale Elektrotechniki, specjalność automatyka. W swojej 24 letniej pracy realizuje z zadania budowania odporności państwa na rzecz Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Jest cenionym wykładowcom akademickim, jak również autorem artykułów publikowanych w polskich czasopismach branżowych. Na co dzień współpracuje na rzecz bezpieczeństwa z operatorami infrastruktury krytycznej, administracją publiczna oraz służbami, jak również uczestniczy w międzynarodowych grupach roboczych związanych z budowaniem i kształtowaniem odporności usług kluczowych. Bierze aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu standardów związanych z bezpieczeństwem. Jest ekspertem z zakresu cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania, co potwierdzają zdobyte międzynarodowe certyfikaty. Jako prelegent uczestniczył w ponad 100 konferencjach i seminariach, przekazując wiedzę związana z zapewnieniem bezpieczeństwa. W swojej karierze zajmował między innymi funkcje Pełnomocników ds. Cyberbezpieczeństwa, Zarządzania Bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych oraz ochrony Informacji Niejawnych. Uczestniczy czynnie w gronach doradczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Cyfryzacji, Zdrowia a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wykonuje zadania Sekretarza Zespołu Incydentów Krytycznych.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl