Jeremi Olechnowicz

Kierownik Wydziału Centrum Operacji Bezpieczeństwa / Departament Bezpieczeństwa

Centrum e-Zdrowia

Od 2005 związany z Informatyką w administracji publicznej w sektorze zdrowia. Doświadczenie zbudował m.in. na stanowisku administratora oraz pełniąc obowiązki kierownika Wydziału Informatyki w Ministerstwie Zdrowia. Do 2021 pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie kieruje Wydziałem Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia. Propagował wiedzę z security awareness w cyklu spotkań dla kadry kierowniczej i informatycznej wybranych szpitali. Aktywnie uczestniczył w Unijnych spotkaniach dotyczących wymiany wiedzy związanej implementacją dyrektywy NIS oraz wymiany doświadczeń związanych z wpływem pandemii na cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl