Karol Okoński

Dyrektor, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego (PL & CEE)

PwC Polska

Karol Okoński jest Dyrektorem odpowiedzialnym w PwC za obszar cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Przeprowadza oceny dojrzałości cyberbezpieczeństwa i doradza instytucjom w zakresie strategii i zarządzania cyberbezpieczeństwem, szczególnie z perspektywy optymalizacji procesów, odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz spełnienia wymogów regulacyjnych. Realizował projekty m.in. dla ENISA, globalnego producenta FMCG, wiodącego operatora logistycznego, prywatnej sieci szpitali, narodowej agencji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i dla jednego z krajów Bałkanów Zachodnich.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i ma prawie 20 letnie doświadczenie w branży ICT. Od czerwca 2016 do grudnia 2019 był wiceministrem cyfryzacji, a od grudnia 2019 do grudnia 2020 Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2019 był Członkiem Zarządu European Cyber Security Organisation (ECSO). W ministerstwie nadzorował obszar cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług cyfrowych oraz rozwoju i utrzymania rejestrów państwowych, a także brał aktywny udział we współpracy międzynarodowej przy polityce cyfrowej. Oprócz tego był m.in. Wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczącym Rady Architektury IT przy KRMC i Współprzewodniczącym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był również Przewodniczącym Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Cyfrowej Tożsamości, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych i Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa.
Wcześniej w latach 2001-2012 pracował w Accenture, a następnie pomiędzy 2012 i 2016 pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas  
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.