Karol Okoński

Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRiST.
Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.
Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Stanowisko:
Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji
Firma/Instytucja:
Ministerstwo Cyfryzacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.