Katarzyna Prusak-Górniak

Cyber attache, Wiceprzewodniczaca Rady Zarzadzajacej ECCC
Przedstawicielstwo RP przy UE

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, cyber attaché w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialna za negocjacje projektu dyrektywy NIS2, sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, elektronicznej identyfikacji, elektronicznej administracji oraz przetwarzania w chmurze. Była dyrektorka Departamentu Prawnego Ministerstwa Cyfryzacji, odpowiedzialna za proces legislacyjny przepisów zapewniających wdrożenie dyrektywy NIS oraz stosowanie RODO, współautorka komentarza do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl