Kinga Grzelczyk

Koordynator Zespołu

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Kinga Grzelczyk - Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Studia nad bezpieczeństwem ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwie informacji. Doświadczenie w sektorze publicznym uzyskała odpowiadając za wdrażanie nowych projektów, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i wypełnianie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl