Piotr Kędra

Business Development Manager

Integrale IT Sp. z o.o.

Inżynier z 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania i realizacji rozwiązań sieciowych (Cyber Security, Data Center, sieci kampusowe). Swoją wiedzą chętnie się dzieli szkoląc Klientów i firmy z kanału partnerskiego swoich pracodawców. W ostatnich latach specjalizuje się w rozwiązaniach dla DataCenter w oparciu o technologie IP Fabric, zintegrowane z systemami bezpieczeństwa oraz systemami wirtualizacji.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl