Marcin Domagała

Wydział Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
Departament Cyberbezpieczeństwa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Absolwent stosunków międzynarodowych na uczelni Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2007 – 2017 pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie zajmował się przede wszystkim analizą rynku usług dostępu do Internetu a następnie analizą rynku usług pocztowych. Od 2019 r. w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji a po przekształceniu w październiku 2020 roku pracownik Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Główny Specjalista Wydziału Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. W Departamencie Cyberbezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim realizacją zadań związanych z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa oraz współpracą międzynarodową, w szczególności z Komisją Europejską.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl