Michał Strzelczyk

Naczelnik Wydziału Analiz Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Oficer Wojska Polskiego. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Naczelnik Wydziału Analiz Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji zajmującym się obsługą merytoryczną Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa w tym CTI na poziomie krajowym oraz koordynacją pracy 3CSIRT'ów w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC). Ma szerokie doświadczenie z zakresu budowy aplikacji wspierających procesy analizy dużych zbiorów danych, integrowania rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz implementacji rozwiązań automatyzujących wykrywanie incydentów komputerowych. Analizował incydenty w resorcie obrony narodowej badając działalność grup APT. Certyfikowany z zakresu bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz testów penetracyjnych (Certified Ethical Hacker, GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT), GIAC Certified Web Application Defender (GWEB), GIAC Cloud Security Automation Certification (GCSA)).

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl