Natalia Bender

z-ca Dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Sprawiedliwości

Inspektorka Ochrony Danych, założycielka i dyrektorka zarządzająca Warsztatownia.eu; doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; członkini Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej pod patronatem UODO w grupach roboczych: ds. Mediów, ds. Inspektorów Ochrony Danych oraz ds. Bezpieczeństwa Informacji; specjalistka z zakresu zarządzania, ochrony danych osobowych, prawa do prywatności, prawa pracy i Cyberbezpieczeństwa.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl