Piotr Boniński

Architekt, AWS

Architekt rozwiązań dla sektora publicznego w AWS. Z technologiami chmurowymi związany od roku 2015, gdy objął rolę architekta rozwiązań Azure w Microsoft. Z klientami sektora publicznego związany od 2017, brał udział w największych chmurowych projektach w tym sektorze w Polsce. Doktor informatyki, prywatnie fan piłki nożnej, brydża i fotografii.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl