Piotr Jarosz

Dyrektor Wydział Informatyki, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. Starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od ponad 25 lat związany z informatyzacją administracji publicznej – początkowo jako wdrożeniowiec i szkoleniowiec, a następnie jako analityk-projektant systemów do obsługi ewidencji ludności i rejestru wyborców. Od prawie 20 lat pracownik jednostek administracji publicznej.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl