Piotr Rybicki

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością / Departament Bezpieczeństwa, Centrum e-Zdrowia, Przedstawiciel ISSA Polska

MBA, MPA oraz magister zarządzania - specjalność zarządzanie projektami na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył również zarządzanie cyberbezpieczeństwem, ponadto ekonomista i informatyk - absolwent Akademii IT Administracji Publicznej. Na co dzień pracuje w Departamencie Bezpieczeństwa. Jest autorem metodyki zarządzania ryzykiem, którą również wdrożył wraz z systemem w Centrum e-Zdrowia. Odpowiada również za Zintegrowany System Zarządzania w tym SZBI, SZCD i certyfikację ISO 27001 oraz audyty. Preferuje projektową pracę zespołową, angażującą interdyscyplinarne zespoły z wykorzystaniem narzędzi design thinking. Jest orędownikiem projektowania usług cyfrowych wg modelu human service design. Ceni zwinne metodyki w zarządzaniu projektami, kreujące wartość dla klienta. Realizuje projekty wg. Agile PM®, lub PRINCE2® i PMI PMBok®. Entuzjastyczny wizjoner wg. FRIS® zaszczepiający pozytywną energię wśród współpracowników. Członek Stowarzyszeń: ISSA Polska, (ISC)2 Polish Chamber, IIA Polska.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.