Płk Łukasz Jędrzejczak

Szef CSIRT MON, zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. Cyberbezpieczeństwa

MON

Od 2003 r. podjął służbę w Policji. W 2016 r. oddelegowany do FBI Pittsburgh (NCFTA), komórki zajmującej się zwalczaniem cyberprzestępczości. . Od grudnia 2016 r. do lipca 2018 r. kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie, realizującego współpracę międzynarodową w zakresie zwalczania Cyberprzestępczości, (punkt kontaktowy dla Polski zgodnie z Konwencja Budapesztańską). Od marca 2018 r. do marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i nadzór nad jednostkami RON z tego zakresu. Od kwietnia 2020 r. szef CSIRT MON oraz zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. Cyberbezpieczeństwa.

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.