Robert Bigos

Członek Zarządu, ISACA Katowice Chapter

Praktyk z ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowym w branży IT i biznesie. Wiele lat pracował dla korporacji wspierając klientów o wysokim poziomie wymagań w obszarze dostępności i poufności informacji. Obecnie na co dzień wspiera swoich klientów w kompleksowej obsłudze projektów problemowych lub w sytuacjach krytycznych np. w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa. W projektach angażuje się w różne role: audytora, architekta korporacyjnego lub menadżera sytuacji kryzysowej. Posiada certyfikaty: Enterprise Architect (TOGAF) i audytora (CISA/ISACA).

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl