Ron Bushar

Vice President and Government CTO, FireEye

Ron Bushar jest doświadczonym, wysoce skutecznym i innowacyjnym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z bogatym doświadczeniem w rządzie federalnym, cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu ryzykiem i operacjach sieciowych. Ron ma bogate doświadczenie w budowaniu zespołów i strategicznych rozwiązań, które napędzają wydajność misji, zapewniają bezpieczeństwo organizacyjne i minimalizują ryzyko,  ponad 19-letnie doświadczenie w obszarach zabezpieczania informacji, bezpieczeństwa informacji, operacji cybernetycznych i usług reagowania na incydenty. Obecnie Bushar jest wiceprezesem ds. Rządu globalnego i dyrektorem wykonawczym ds. Innowacji w usługach w Mandiant. Na tym stanowisku kieruje globalnym zespołem ekspertów merytorycznych w zakresie operacji bezpieczeństwa, reagowania na incydenty, programów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów kontroli przemysłowej oraz testów penetracyjnych, które opracowują i dostarczają innowacyjne programy i rozwiązania bezpieczeństwa oraz usługi dla klientów komercyjnych i rządowych na całym świecie.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl