Sebastian Kondraszuk

Kierownik, CERT Polska

Szef CERT Polska, działającego w strukturach NASK Państwowego Instytutu Badawczego. Od ponad sześciu lat zaangażowany w praktyczną część reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Aktywny animator sieci współpracy pomiędzy uczestnikami systemu. Specjalista przekładający zapisy ustawowe na konkretne działania.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl