Sławek Kowalski

Partner, Rymarz Zdort Maruta / GRC Legal

Adwokat i partner w kancelarii GRC Legal. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora ubezpieczeniowego i e-commerce w zakresie ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych.
Jego praktyka koncentruje się na opiniowaniu zgodności z prawem złożonych modeli biznesowych, w tym wykorzystujących nowe technologie takie jak uczenie maszynowe oraz prognozowanie oparte na analizie informacji. Reprezentuje klientów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przed Prezesem UODO i sądami administracyjnymi.

Jest prawnikiem rekomendowanym w rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita, rankingu Chambers and Partners oraz Next Generation Partner w rankingu Legal 500 w kategorii ochrona danych osobowych.
Naukowo zajmuje się problematyką zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Prowadzi szkolenia, zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl