Wiktor Baca

Kierownik Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd", Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kierownik Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Absolwent prawa, który karierę zawodową rozpoczynał w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, w tym m.in. z obszaru kompetencji cyfrowych, oraz cyberbezpieczeństwa. Od 2019 roku pracuje w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będąc odpowiedzialnym za realizację projektów własnych, szczególnie tych opierających się na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Koordynował realizację projektów takich jak „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+” i „Cyfrowa Gmina”.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl