Wiktor Szymanowski

Kierownik Biura Technologii Informacyjnych, Urząd Miasta Świnoujście

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku nawigacja i uzbrojenie okrętowe. Jako oficer zajmował się bierną obroną przeciwminową okrętów, będąc dowódcą okrętu SD-11. Ukończył ponadto (podyplomowo): Akademię Górniczo-Hutniczą na kierunku Cyberbezpieczeństwo, Politechnikę Warszawską na kierunku Zarządzanie Zasobami IT. Pasjonat elektroniki i programowania od ponad 35 lat. Pierwszy komputer Cobra zlutował/zbudował w wieku 16 lat - oprogramowany w języku asemblera. Programował również w Basic, Pascal, Delphi, obecnie także Java/Android, rozwiązania webowe (PHP) i najwięcej w Python/Django. Publikował projekty urządzeń elektronicznych i mikroprocesorowych w czasopismach Radioelektronik i Praktyczny Elektronik [ https://wiks.eu/media.php ]. Organizator -wolontariusz szkółki programowania dla młodzieży na RaspberryPi, oraz wykładowca w programie Latarnicy Polski Cyfrowej. Pasjonat OSINTu, entuzjasta i praktyk cyberbezpieczeństwa, buduje odporność organizacji poprzez szkolenia, hardening, monitorowanie aktywności i rozproszoną kopię danych.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl