Wzmocnij swój SOC dzięki automatyzacji

“Postęp cywilizacji odbywa się dzięki zwiększeniu liczby operacji, które da się wykonać bez namysłu” - A.N. Whitehead
Jak wypracować dobry nawyk w obsłudze incydentu? Wystarczą 4 kluczowe elementy:

  • Uczyń to oczywistym
  • Uczyń to atrakcyjnym
  • Uczyń to łatwym
  • Uczyń to satysfakcjonującym

WYZWANIE: Powolne śledztwo. Wolna odpowiedź. Zmęczenie powtarzającymi się Alertami/ Incydentami. W SOC masz za mało personelu. Analitycy toną w alertach dotyczących bezpieczeństwa — jest ich zbyt wiele, aby codziennie w pełni je badać i rozwiązywać. A średni czas potrzebny na wykrycie, zbadanie, segregację i zajęcie się zagrożeniami jest zbyt długi.

ROZWIĄZANIE: Wzmocnij swój SOC dzięki automatyzacji.

Pracuj mądrzej nie ciężej - Zautomatyzuj ręczne zadania związane z bezpieczeństwem, aby usprawnić swoje procesy.

Od przytłoczenia do opanowania - Przestań być reaktywny i wykorzystaj automatyzację do stworzenia proaktywnego zespołu ds. operacji bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo z prędkością maszyny - Zagrożenia poruszają się szybko. Działaj szybciej dzięki zautomatyzowanemu badaniu i reagowaniu.

Zapraszamy na krótką prezentację + Live Demo produktów z rodziny Splunk.

Data i godzina

19.05.2023r. 11.30 - 13.30

Miejsce

Platforma Zoom

Agenda

  • Wprowadzenie w świat rozwiązań Splunk
  • Techniki obsługi incydentów i ich automatyzacji.

Korzyść dla uczestnika:

  • Dowiesz się, jak niektóre operacje można realizować w 30 sekund zamiast 30 minut
  • Zobaczysz, w jaki sposób można reagować na zagrożenia w sekundach, a nie minutach czy godzinach
  • Poznasz, jak skrócić swój średni czas reakcji (MTTR) na zagrożenia, korzystając z poradników, które automatyzują zadania związane z bezpieczeństwem za pomocą wielu narzędzi z szybkością maszyny.

Wymagania, żeby w pełni skorzystać:

Komputer z dostępem do Internetu i dostęp do platformy Zoom

Limit osób:

Brak limitu

Prowadzący:

Sales Engineer
Splunk

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl